Pohjois-Suomessa kustantamia maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehtiä julkaiseva Pohjois-Suomen Media Oy käynnistää koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut. Yhtiön alustavan näkemyksen mukaan sen henkilökunnan määrä saattaa vähentyä suunniteltujen toimien johdosta enimmillään 27 henkilötyövuodella. Vuonna 2009 Pohjois-Suomen Media Oy työllisti noin 230 henkilöä.

Lehdissä kaikki muut paitsi päätoimittajat joutuvat hakemaan työpaikkaa uudelleen riippumatta siitä, kuinka kauan on palvellut talossa.