”Myynnin kasvu ja toiminnan tehostaminen paransivat selvästi liikevoittoamme ilman kertaluonteisia eriä toisella neljänneksellä. Erityisesti Hollannin lehti- ja verkkoliiketoiminnat menestyivät erinomaisesti. Talouden elpyminen useimmissa itäisen Keski-Euroopan maissa vie kuitenkin aikansa. Keskitymme edelleen vahvan kassavirran ylläpitämiseen ja tehokkuuden parantamiseen”, Syrjänen toteaa.

Sanoman strategian olennaisia osia ovat ydinliiketoimintaan keskittyminen ja tuote- ja palvelutarjooman tasapainottaminen. ”Kesäkuussa myimme kaapelitelevisio-operaattori Welhon ja saimme 21 %:n omistusosuuden kannattavasta ja kilpailukykyisestä tietoliikennekonserni DNA:sta. Yhdessä Welho ja DNA muodostavat vahvan valtakunnallisen toimijan, jolla on kasvupotentiaalia. Uskomme median ja teleoperaattoreiden liiketoiminnan lähestyvän toisiaan, ja tämä pitkän aikavälin strateginen omistajuus antaa meille mahdollisuuden osallistua alan kehittämiseen”

”Mediayhtiöiden toimintaympäristö muuttuu merkittävästi. Mediatuotteet ja ‑palvelut perustuvat tulevaisuudessa yhä enemmän kuluttajien yksilöllisiin tarpeisiin. Median kulutus on entistä aktiivisempi kokemus, ja palvelujen merkitys korostuu. Tällainen tulevaisuus vaatii aiempaa runsaampaa ja nopeampaa innovointia. Se tuo meille paljon mahdollisuuksia.”

Vuoden 2010 näkymät ennallaan

Sanoma-konsernin näkymät ovat ennallaan: liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2010. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan hieman. Näkymissä on otettu huomioon viikkolehti Humon ja kaapelitelevisio-operaattori Welhon kauppojen vaikutus vuoden 2010 lukuihin. Kauppojen arvioitu negatiivinen vaikutus vuoden 2010 liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä on noin 12 milj. euroa. Vuonna 2009 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 229,5 milj. euroa.

Mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitys konsernin toimintamaissa heijastuu Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin. Nykyiset näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat kasvavat hieman konsernin keskeisissä toimintamaissa vuonna 2010.