IAB suosittaa uuden kävijämäärä-tunnusluvun käyttöönottamista selainmäärän sijasta. Eri kävijät lasketaan ns. muuntokertoimen avulla, joka muuntaa internet-palvelussa käyneiden eri selainten määrän eri kävijöiden määräksi.

Verkkomedian käyttö on muuttunut huomattavasti viime vuosien aikana ja nykyinen selainmääriin perustuva raportointi ei enää vastaa mainostajien tarpeita – mainostajat haluavat tietää kävijöiden, ei selaimien määrän. Yksi raportoinnin muuttamiseen vaikuttava tekijä on lisääntynyt usean selaimen käyttö. Ennakkotutkimusten perusteella todettiin, että IAB:n suosituksia noudattavien raportointijärjestelmien raportoimissa eri selain -luvuissa ja toteutuneissa eri kävijä -luvuissa on jopa usean kymmenen prosentin ero. IAB:n toiminnanjohtaja Birgitta Takalan näkemyksen mukaan kävijämäärä-lukujen käyttöönotto edistää Internet-mainonnan vertailtavuutta muihin mediaryhmiin koska se vastaa tarkemmin lukija-, katsoja- ja kuuntelijalukuja. ”Olisi suositeltavaa, että alalla käytettäisiin jatkossa oikeita termejä”, lisää Takala.

Muuntokertoimet selvitettiin tutkimuksella

 

Muuntokertoimet selvitettiin sadan suurimman sivuston osalta laajalla paneelitutkimuksella. Tutkimuksessa kysyttiin yli 13 000 suomalaiselta Internet-käyttäjältä usean selaimen käyttöä vastaajan omalta osalta sekä perheen yhteisessä käytössä olevien tietokoneiden osalta. Jokaisesta sivustosta kerättiin vähintään sata vastausta ja nämä sivustot saavat sivustokohtaisen muuntokertoimen. Muuntokertoimet sijoittuvat välille 0,7129 – 0,9755.

Saatujen tulosten pohjalta muodostettiin lisäksi yhdeksän sivustotyyppiä, jolle kullekin määritellään oma tyyppikerroin. Pienemmille sivustoille annetaan mahdollisuus ottaa tämä tyyppikerroin käyttöön veloituksetta. Tutkimuksen toteutti TNS Gallup.

TNS Gallup noudattaa TNS Metrixin raportoinnissa IAB:n suosituksia, jotka tullaan ottamaan käyttöön raportoinnissa 12.7.2010 (ensimmäinen raportoitava viikko on 27).

Lisätietoja muuntokertoimesta ja tutkimuksesta: IAB:n kotisivut www.iab.fi/muuntokerroin