Kotimaisuusaste on vuoden aikana alentunut merkittävästi. Vuonna 2008 kotimaisia ohjelmia oli yhteenlasketusta ohjelmistosta yli puolet. Lähes kaikki kanavat ovat vähentäneet kotimaisten ohjelmien lähettämistä.

Suomalaista tarjontaa löytyi käytännössä kaikista ohjelmatyypeistä, mutta määrällisesti eniten viihteestä ja urheilusta.

Tulokset ilmenevät liikenne- ja viestintäministeriön vuosittaisesta televisiotarjontatutkimuksesta. Ohjelmatarjontaa on selvitetty vuodesta 2000 lähtien.

Suomalainen kymmenen kanavan tv-järjestelmä rakentuu yhdistelmästä erikoistuneita ja yleiskanavia, joiden profiilit asettuvat laveasti faktapainotteisen ja viihdepainotteisen tarjonnan kentälle.

Tarjonnaltaan faktapainotteisimpina kanavina tutkimuksessa näyttäytyivät JIM ja Teema. Niitä seurasivat järjestyksessä laajan tarjonnan kanavat TV1, FST5, MTV3, TV2 ja Nelonen.

Valtakunnallisen tv-tarjonnan suurimmat yksittäiset ohjelmatyypit olivat asiaohjelmat (29 prosenttia), viihde (25 prosenttia) ja ulkomainen fiktio (15 prosenttia). Viihteen suurta osuutta selittää osin musiikkiviihteeseen erikoistunut kanava The Voice / TV Viisi.

Merkittäviä ohjelmatyyppejä olivat myös urheilu (11 prosenttia tarjonnasta) ja lastenohjelmat (9 prosenttia).

Kolmen viime vuoden kuluessa sekä viihteen että asiaohjelmien osuudet koko ohjelmatarjonnasta ovat kasvaneet paljon. Sen sijaan urheilun ja ulkomaisen fiktion osuudet ovat selvästi pienentyneet.

Samoin monet entuudestaan pienet ohjelmaluokat ovat entisestään pienentyneet. Poikkeuksen muodostavat lastenohjelmat, joiden osuus on kasvanut selvästi vuodesta 2007.

Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä on tarkasteltu kymmentä valtakunnallista, maanpäällisessä verkossa vapaasti saatavilla olevaa kanavaa, jotka ovat TV1, TV2, FST5, Teema, MTV3, Subtv, Nelonen, JIM, Urheilukanava ja The Voice / TV Viisi.

Tutkimus on toteutettu liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa.