Markkinointiviestintäalan tulevaisuudenodotukset ovat selvästi optimistisemmat kuin teollisuuden ja palvelujen odotukset Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) barometrissa. Asiakastoimialoista piristymisen merkkejä on nyt myös yritysten välisessä kaupankäynnissä kaikilla sektoreilla, mikä viittaa osaltaan myös viennin elpymisen käynnistymiseen. Toimialoista julkisen sektorin kasvuodotukset ovat parantuneet eniten.

”MTL-Barometri vahvistaa alkuvuodesta käynnistynyttä optimismia toimialalla. Kokonaisvire on positiivinen, mutta markkinointiviestinnässä haetaan yhä sekä rakenteellisia että toiminnallisia uudistuksia, niin toimistojen kuin asiakkaiden puolella. Toimialan investoinnit ovat kuitenkin varovaisessa kasvussa. Elpyvä kysyntä, lyhentyneet tuotantoajat ja ammattitaitoisten henkilöstöresurssien niukkuus antavat perustetta ennakoida alalle myös paineita hintojen nousuun tulevaisuudessa”, tiivistää tuloksia Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto (MTL) ry:n toimitusjohtaja Anne Mehtäläinen. ”MTL-Barometri on pystynyt ennakoimaan hyvin toimialan markkinan kehityssuunnan. Historiatietoon peilaten uskallan myös odottaa sangen aktiivista syksyä toimialallamme.”

Strategisen suunnittelun ja konsultoinnin kysynnässä kasvuodotuksia

Digitaalinen murros lisää markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluiden kysyntää. Kysytyimpien palvelulajien joukossa ovat nyt digistrategiat, internet-konsultointi, viestintästrategiat ja -konsultointi, asiakkuus- ja crm-strategiat sekä markkinointi- ja brändistrategiat.

”Strategisen työn nouseminen voimakkaasti esiin heijastaa yritysten muuttunutta liiketoimintatilannetta sekä loppuvuonna käynnistynyttä yritysten arvojen, suuntien ja valintojen uudelleentarkastelua. Samalla siinä näkyy lisääntynyt ymmärrys markkinointiviestinnästä ja sen mahdollisuuksista osana liiketoiminnan kokonaisvaltaista päätöksentekoa ja suunnittelua. Yhä useammassa yrityksessä markkinointiviestintä on nyt noussut johtoryhmän keskeiseksi asiaksi. Sen merkitys on huomattu viime vuoden voimakkaiden, jossain tapauksissa jopa ylilyönteinä tehtyjen, investointien leikkausten vaikutusten myötä”, arvioi Mehtäläinen.

MTL-Barometrillä mitataan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten käsitystä toimialan suhdannekehityksestä lähitulevaisuudessa. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain. Toisen vuosineljänneksen kysely lähetettiin 470 yrityksen toimitusjohtajalle, joilta vastauksia saatiin 25.5.–8.6. välisenä aikana. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan.