Vastaajat saivat vastata spontaanisti kysymykseen ”Mikä on mielestänne Suomessa uutistoimijoiden eli uutisia tarjoavien medioiden ykkönen?”.

MTV3:a ykkösenä piti vastaajista 22 prosenttia. Helsingin Sanomat oli ykkönen 7 prosentin mielestä. Vastaajan asuinalueen valtalehti, STT, iltapäivälehdet, Nelonen ja muut uutistoimijat saivat 1 – 5 prosenti kannatuksen.

Yle on ykkönen kaikissa ikäryhmissä. Ykkösasema on sitä selkeämpi, mitä vanhemmasta ihmisestä on kyse.

Suomalaisten luottamus uutisiin ja niitä tekeviin organisaatioihin on sangen vahva. Suomalaisista 89 prosenttia katsoo, että Ylen uutiset ovat erittäin tai melko luotettavia. STT:tä pitää luotettavana 84, MTV3:n uutisia 75, maakuntansa valtalehteä 74, Helsingin Sanomia 68, Nelosen uutisia 55 ja iltapäivälehtiä 15 prosenttia suomalaisista.

 Suomalaisten tärkein uutislähde Ylen tv-uutiset

 

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että suomalaisten tärkein uutislähde on Ylen televisiouutiset. 43 prosenttia suomalaisista pitää Ylen tv-uutisia lähteenä, josta he seuraavat uutisia säännöllisimmin ja mieluimmin. MTV3:n uutiset televisiosta on tärkein 20 prosentille. Oman alueen valtalehti -muu kuin Helsingin Sanomat – on merkittävin uutislähde 6:lle, Helsingin Sanomat 5 prosentille vastaajista. Ylen uutiset radiosta on tärkein neljälle prosentille, samoin iltapäivälehtien verkkoversiot.

 Tutkimuksessa kartoitettiin myös suomalaisten näkemystä uutisorganisaatioiden yhteiskunnallisesta merkityksestä. 68 prosenttia suomalaisista piti Ylen uutisia arvokkaana suomalaiselle yhteiskunnalle. STT oli arvokas 31 prosentin ja Helsingin Sanomat 23 prosentin mielestä. Vastaaja sai valita useita vaihtoehtoja.

 Tutkimukseen vastasi 977 suomalaista, jotka olivat iältään yli 15-vuotiaita. Otos painotettiin vastaamaan 15 vuotta täyttänyttä väestöä sukupuolen, iän ja kotipaikan mukaan. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä. Yle teetti tutkimuksen Taloustutkimus Oy:llä toukokuussa 2010.