Järjestely johtanee siihen, että Suur-Jyväskylän Lehteä ja Jyväskylän kaupunkilehteä aletaan jakaa yhdessä. Jakeluporras perustettiin alun perin Suur-Jyväskylän lehden jakelukanavaksi.

Samassa järjestelyssä Keskisuomalainen Oyj ostaa 50 % Jyväskylän Jakelut Oy:stä. Kaupan yhteydessä kaikki Jakeluporras Oy:n työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Jyväskylän Jakeluihin. Jakeluportaan palveluksessa on reilut 230 henkeä ja Jyväskylän jakelut Oy työllistää reilut 150 henkilöä, pääasiassa osa-aikaisessa työssä. Jakajien keskimääräinen työaika on n. 5 tuntia viikossa.

Järjestelyn tavoitteena on kiristyvässä kilpailutilanteessa varmistaa kannattavan liiketoiminnan jatkuminen Jyvässeudulla.

”Järjestely jatkaa Keskisuomalainen -konsernin strategiaa, jossa pyritään eri toiminta-alueilla löytämään hyviä yhteistyökumppaneita. Tällä järjestelyllä varmistamme osoitteettoman suorajakelumme laadun ja kustannustehokkuuden parantumisen jatkossa”, sanoo Keskisuomalainen Oyj:n konsernijohtaja Vesa-PekkaKangaskorpi.

Yhtiöt toimivat mainos- ja suorajakeluliiketoiminnassa Jyvässeudulla. Yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1 miljoona euroa ja yhtiöt jakavat reilut 30 miljoonaa kappaletta vuodessa.