Suomessa ilmestyy valtava määrä asiakaslehtiä sekä suoraan kuluttajille suunnattuina että yritysasiakkaille kohdennettuina.  Kyseessä on merkittävä viestintäkanava, jonka kokonaisliikevaihto vuonna 2009 oli lähes 80 miljoonaa euroa. Suurimpien asiakaslehtien lukijamäärät ovat miljoonaluokkaa.

Suomalaisia asiakaslehtiä kartoitettiin nyt ensimmäistä kertaa. Aikakausmedian toimeksiannosta tutkimustoimisto Rian Oy:n teki keväällä 2010 tutkimuksen sekä asiakaslehtiä kustantavien että yksittäisiä asiakaslehtiä julkaisevien yritysten keskuudessa. Kyselyt toteutettiin internetissä ja puhelimitse sekä täydennettiin kirjoituspöytätutkimuksena eri lähteistä. Tavoitteena oli saada mahdollisimman kattava käsitys Suomen asiakaslehtimarkkinoista.

Kuluttajille suunnattuja asiakaslehtiä löytyi kartoituksessa 116. Valtaosa niistä ilmestyy vähintään neljä kertaa vuodessa.  Eniten lehtinimikkeitä on asumisen ja talouden toimialoilta. Lukijamäärältään suurimmat asiakaslehdet ovat kaupan alalta. Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan suurimmat ovat Pirkka (2 838 000 lukijaa), Yhteishyvä (2 105 000) ja Me-lehti (1 061 000).

Yritysasiakkaille suunnattuja asiakaslehtiä oli 192 ja ne ilmestyvät harvemmin; noin puolet alle neljä kertaa vuodessa. Selvästi suurin toimiala yritysasiakaslehtien osalta on teollisuus. Tutkimuksessa mukana olleiden asiakaslehtien kokonaisliikevaihdoksi saatiin vuonna 2009 lähes 80 miljoonaa euroa.

Kuluttaja-asiakaslehtien keskimääräinen liikevaihto, ilmestymistiheys sekä painosmäärät ovat selkeästi isompia kuin yritysasiakaslehdillä.

Kuluttaja-asiakaslehtien suurimmat toimialat lehtien lukumäärän mukaan:

Toimiala Lehtiä
Asuminen (sisältää mm. energiayhtiöt) 24
Finanssi (pankit ja vakuutusyhtiöt) 17
Terveys ja hyvinvointi (lääkeyhtiöt, apteekit, lääkäriasemat) 14
Matkailu (lentoyhtiöt, junat, linja-autot, majoitus) 13
Autot 10
Kauppa 9
Elintarvike 5

 
 
Yritysasiakaslehtien suurimmat toimialat lehtien lukumäärän mukaan:

Toimiala Lehtiä
Teollisuus 31
Rakentaminen 17
Julkinen hallinto 16
ICT ja telekommunikaatio 13
Elintarvike 10
Autoala 10
Terveys ja hyvinvointi 10
Finanssi 9
Koulutus 8
Logistiikka 7
Matkailu 7

Lähde: Aikakausmedian asiakaslehtikartoitus 2010

Asiakaslehtien mainostulojen määrä oli noin 19 miljoonaa euroa vuonna 2009. Asiakaslehden suurin kuluerä on kyselyn mukaan lehden sisällön tuottaminen. Painamisen osuus kustannuksista on vajaa kolmannes ja jakelukustannukset noin viidennes.

Yli puolet asiakaslehtikustantajista sekä yksittäisiä asiakaslehtiä julkaisevista yrityksistä uskoo, että asiakaslehtien määrä lisääntyy tulevaisuudessa.  Kolmannes vastaajista on sitä mieltä, että määrä pysyy ennallaan ja 10 prosenttia ennustaa laskua.

Asiakaslehtien vahvuuksiksi nähdään niiden tehokkuus kohderyhmän saavuttamisessa, hyvä vastapaino sähköisille kanaville sekä korkeatasoisten kuvien ja kosketeltavan paperin luoma miellyttävä lukukokemus. Lehden veloituksettomuus on tärkeä tekijä sen lukijoille, joten asiakaslehtien rooli ja merkitys viestintäkanavana tehostuu entisestään.

Asiakaslehtien asema korostuu, kun halutaan rakentaa asiakassuhdetta ja kertoa uutuuksista ja yrityksen muutoksista. Asiakaslehti toimii tärkeänä imagon, tiedon ja analyysien välittäjänä sekä asiakkaille että yrityksen sidosryhmille.

Asiakaslehtiä hyödynnetään monipuolisesti. Tutkimuksessa mainittiin tärkeimpinä muun muassa se, että asiakaslehti on tärkeä asiakassuhteen hallinnan ja kehittämisen väline, se toimii hyvin brändin rakentamisessa, vahvistamisessa ja ylläpitämisessä, sitouttaa kuluttajia yritykseen ja toimii myyntityön tukena.

Verkkopalvelujen määrän kasvuun uskoivat lähes kaikki vastaajat. Maailma digitalisoituu, ja osa asiakaslehdistä muuttuu pelkästään verkkojulkaisuiksi. Tätä kehitystä tukee sähköinen kaupankäynti ja verkkopalveluiden käytön lisääntyminen.