Tavoitteena on turvata journalistisen kuva-aineiston säilyminen ja tarjota se julkisesti saataville osana muuta kansallista kulttuuriperintöä. Tällä hetkellä kulttuurihistoriallisesti merkittävät lehtikuva-aineistot ovat osittain talletettuina museoiden ja arkistojen kokoelmiin, mutta paljon kansallisesti keskeisiä kuvakokoelmia on hajallaan ja saavuttamattomissa, vailla pysyvän säilymisen takaavia olosuhteita.

Journalistisen kuva-arkiston perustamishanke aloitetaan valmistelemalla arkiston toimintamalli, tallennus-, digitointi- ja kokoelmastrategia sekä säilytysratkaisu. Lehtikuva-aineistojen saatavuutta kehitetään Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen osana. KDK-hankkeessa parannetaan kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaalisten aineistojen saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä.

Journalistinen kuva-arkisto huolehtii erityisesti sanoma- ja aikakauslehtien uutistoiminnassa tuotettujen valokuva-arkistojen säilyttämisestä ja saatavuudesta. Museovirasto ja maakuntamuseot vastaavat kulttuurihistoriallisen valokuva-aineiston tallentamisesta ja Suomen valokuvataiteen museo keskittyy valokuvataiteeseen ja valokuvakulttuuriin. Yleisradio ja Kansallinen audiovisuaalinen arkisto puolestaan tallentavat liikkuvan kuvan ja televisioajan perinnettä.

Kuvassa lehtikuvaajat kuvaavat presidentti J.K. Paasikiveä presidentinlinnassa 1950-luvun puolivälissä. Pöydän takana oikealla Uuden Suomen valokuvaajat Erkki Viitasalo ja Pentti Kangas. Kuva: Suomen valokuvataiteen museo / Uusi Suomi

Journalistinen kuva-arkisto tuo kansalliseen muistiin kansalaisille ehkä kaikkein tutuimman kuvaston – päivänkohtaiset puheenaiheet politiikasta urheiluun, viihteeseen ja kulttuuriin. Ajallisesti se kattaa itsenäisyyden ajan Suomen modernisoitumisesta jälkiteolliseen aikaan.

Journalistisen kuva-arkiston perustamishankkeen vetäjiksi on nimitetty koordinaattori Inkamaija Iitiä ja tutkija Raija Linna. FT Iitiä siirtyy tehtävään Porin taidemuseon intendentin paikalta, FM Raija Linna on työskennellyt Lehtikuva Oy:ssa eri tehtävissä vuodesta 1989.