Levikintarkastus tutkitutti TNS Gallupilla netin käyttöä. Netti on tullut osaksi suomalaisten arkea. Kahdeksan kymmenestä suomalaisesta käyttää nettiä ja heistä lähes jokainen vähintään kerran viikossa. Kansallisessa Mediatutkimuksessa mukana olevien lehtien verkkosivustot tavoittavat viikossa lähes 60 prosenttia suomalaisista.

Netissä hoidetaan asioita, hankitaan tietoa ja kommunikoidaan. Siellä myös luetaan lehtien verkkosivustoja yhä enenevissä määrin, ilmenee KMT Kuluttajan vuotta 2009 koskevista tuloksista. Tutkimuksessa on myös mitattu painetun lehden ja sen verkkosivuston yhteistavoittavuutta. Joissakin tapauksissa lehden verkkosivustolla kävijöitä voi olla jopa moninkertainen määrä painetun lehden lukijoihin verrattuna.

”Netinkäyttö on aktiivista, sillä 67 prosenttia miehistä käyttää nettiä vähintään neljänä päivänä viikossa ja naisistakin 61 prosenttia. Aktiivisimpia netinkäyttäjiä ovat 25–29-vuotiaat, jotka ovat myös ahkerimpia lehtien verkkosivustojen lukijoita. Yli 30 vuotta täyttäneistä netinkäyttö alkaa hiljalleen laskea. Yli 65-vuotiaista nettiä käyttää tällä hetkellä 34 prosenttia, mutta heidän määränsä kasvaa koko ajan”, sanoo yksikönjohtaja Jukka Helske TNS Gallupista.

Lehtien verkkosivujen lukeminen yleistymässä

Painetut lehdet ovat valtaamassa myös internetin, sillä niiden tarjoama nettisisältö kiinnostaa suomalaisia kasvavassa määrin. Erityisesti kotimaan ja ulkomaan uutiset kiinnostavat sekä tietysti säätiedot. Urheilu- sekä talousuutiset ovat enemmän miesten kuin naisten mieleen. Naiset seuraavat ruuanvalmistus- ja kauneudenhoitovinkkejä, viihdettä sekä kulttuuria miehiä enemmän myös lehtien nettisivuilla.

Ikäkin vaikuttaa siihen, millainen sisältö lehtien nettisivuilla koetaan kiinnostavaksi. 25–29-vuotiaita kiinnostaa kaikenlainen aineisto, kun taas aivan nuorimmilla korostuvat urheilu ja pelit sekä tehtävät. Nuoremmassa väestössä lehden verkkosivusto täydentää suuremmassa määrin painettua lehteä, kun taas vanhemmat lukijat lukevat sisällön ensisijaisesti painetusta lehdestä.

Kansallisessa Mediatutkimuksessa mukana olevien lehtien verkkosivustot tavoittavat viikossa lähes 60 prosenttia suomalaisista. Tutkimuksen perusteella on tuotettu tietoa lehtibrändin eli painetun lehden ja sen verkkosivuston yhteistavoittavuudesta. Yksittäisistä lehdistä verkko tuo yhteistavoittavuuteen eniten Ilta-Sanomille, Iltalehdelle, Kauppalehdelle, Kaksplus-lehdelle sekä Helsingin Sanomille. Niillä kaikilla verkkosivustoilla kävijöiden osuus on enemmän kuin kaksi kolmannesta lehtibrändin yhteistavoittavuudesta.

Suomalaisten netinkäyttö

Yli 60 prosenttia suomalaista netinkäyttäjistä viihtyy internetissä tunnista kymmeneen tuntiin viikossa. Viidennes käyttäjistä viettää siellä yli kymmenen tuntia viikossa. Matkapuhelimella nettiä käyttää koko väestöstä joka kymmenes. Miehet ovat tässä naisia ja nuoremmat vanhempia aktiivisempia.

Yleisimpiä internetin käyttötarkoituksia ovat sähköposti (90 prosenttia käyttäjistä) ja pankkipalvelut (82 prosenttia). Seuraavaksi yleisintä on tietojen haku (72 prosenttia), uutisten lukeminen (69 prosenttia), tuote- hintatietojen haku (55 prosenttia), yhteisöpalveluissa käynti (43 prosenttia), verkossa ostaminen (39 prosenttia), keskustelupalstojen seuraaminen (34 prosenttia) sekä asunto- ja työpaikkailmoitusten seuraaminen (29 prosenttia).

Erityisesti sosiaalisen median käyttö jakaa nuoria ja vanhimpia. Kun esimerkiksi 18–24-vuotiaista netinkäyttäjistä 85 prosenttia käyttää erilaisia yhteisöpalveluja (Facebook, YouTube ym.), käyttää yhteisöpalveluja yli 65-vuotiaista toistaiseksi vain kahdeksan prosenttia.

Internetistä ostetaan etenkin lentomatkoja, hotellimajoitusta ja pääsylippuja tapahtumiin. Lähes joka viides netinkäyttäjistä on tehnyt näitä hankintoja netissä viime vuoden aikana. Seuraavaksi yleisimpiä ostoskorissa ovat kirjat ja äänitallenteet sekä juna-, laiva- ja elokuvaliput. Vajaa kymmenes on ostanut erilaisia teknisiä laitteita. Aktiivisimpia nettiostajia ovat kaikkein nuorimmat, mutta eniten rahaa nettiostoksiin kuluu 30–35-vuotiailla.

Tutkimuksen toteutus

Netinkäyttöä koskevat kysymykset ovat mukana Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) kirjekyselylomakkeella, jossa selvitetään monipuolisesti suomalaisten kuluttamista mm. keskeisten tuotteiden ja palveluiden käytöstä, ostamisesta ja ostopaikoista, medioiden käytöstä sekä asenteista.

KMT on suomalaisen printtimedian valuuttatutkimus, jonka juuret ulottuvat 1970-luvulle. Nykymuotoisena tutkimusta on tehty vuodesta 2005 lähtien. Tutkimuksen tilaaja on Levikintarkastus Oy ja sen käyttäjiä ovat lehtikustantajat sekä mediatoimistot. Tutkimuksen toteuttaja on TNS Gallup Oy.

Tutkimuksen kohderyhmä on 12 vuotta täyttäneet suomalaiset, joiden äidinkieli on suomi tai ruotsi. Tutkimuksen tiedot on kerätty tammi-joulukuussa ja vastaajamäärä oli 13 320.