Arvioon osallistui 36 vuosikertomusta. Voittajat – Metso, Kemira, OP-Pohjola-ryhmä ja Verohallinto – palkittiin torstaina 20.5. kunniakirjoilla Katajanokan Kasinolla järjestetyssä tapahtumassa.

Painettu vuosikertomus on pitänyt pintansa. Kertomusten tyyli on jakautunut: osa vuosikertomuksista on edelleen perinteisiä, kattavia kertomuksia, osa enemmän esitemäisiä, osa aikakauslehtityylisiä. Tietoa niissä on valtavasti ja visuaalisuuteen kiinnitetään paljon huomiota. Vuoden 2009 kertomuksissa korostuu informatiivisuus. Tarinallisuus, jota vuoden 2008 kertomuksissa oli runsaasti, on jäänyt vähemmälle. Uutta ovat linkitykset ja viittaukset muille sivuille, joissa samaa asiaa käsitellään eri näkökulmista.

Listayhtiöiden sarjassa kokonaisuudeltaan parhaana palkittiin Metso Oyj:n vuosikertomus. Asiantuntijaraadin mukaan Metson kertomus on laaja lukupaketti, joka onnistuu kiteyttämään hyvin niin yhtiön strategian, liiketoiminnan riskit kuin taloudelliset tavoitteetkin. Metson vuosikertomus 2009 on perinteisen vuosikertomuksen hyvä ja uudistunut ilmentymä linkityksineen ja oikopolkuineen.

Parhaasta tuloskehityksen ja taloudellisen aseman onnistuneesta raportoinnista toimintakertomuksessa palkittiin listayhtiöiden sarjassa Kemira Oyj. Yhtiö kommentoi toimintakertomuksessaan ansiokkaasti katsauskauden kehitystä suhteessa taloudellisiin tavoitteisiinsa. Lisäksi toimintakertomus ja tilinpäätös liitetietoineen muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden sisäisine viittauksineen. Kemira on ottanut raportoinnissaan hyvin huomioon pörssiyhtiöitä koskevaa toimintakertomussääntelyä, jossa suositellaan yhtiöitä analysoimaan tuloskehitystään ja arvioimaan kulunutta vuotta myös suhteessa strategiaan ja taloudellisiin tavoitteisiin , toteaa IRMA Advisors Oy:n toimitusjohtaja Marjatta Virtanen , joka vastasi asiantuntijaraadissa yhtiöiden taloudellisen raportoinnin arvioinnista.

Listaamattomien organisaatioiden sarjassa palkittiin parhaina OP-Pohjola-ryhmä ja Verohallinto . OP-Pohjola-ryhmän vuosikertomuksessa maineen kaikki ulottuvuudet ovat hyvin läsnä. Erityisesti yhteisön muutos- ja kehityskyky tulevat vahvasti esille. Kertomuksessa kuvataan menestystarinaa, jonka rakentaminen on alkanut kauan sitten ja jatkuu yhä. Verohallinnon vuosikertomus puolestaan on yksinkertaisen tyylikäs. Kertomus välittää kuvaa nykyaikaisesta ja kehittyvästä Verohallinnosta ja on siinä uskottava. ”Mittavat uudistukset heijastuvat hienosti Verohallinnon kertomuksessa. Tämä kertomus erottui asiantuntijaraadin mukaan edukseen jopa kaikkien sarjojen joukosta”, sanoo toimitusjohtaja Elina Melgin ProComista.

ProCom – Viestinnän ammattilaiset järjesti vuosikertomusarvion nyt toista kertaa. Tavoitteena on tarjota osallistujille ulkopuolinen ja riippumaton näkemys yhteisön vuosikertomuksesta osana yrityskuvaa sekä ajatuksia tulevaisuuden kehitystyöhön.

Asiantuntijaraatiin kuuluivat viestintäkonsultti Saija Serpola ja toimitusjohtaja Jouni Heinonen (Viestintätoimisto Pohjoisranta), lehtori, kauppatieteiden tohtori Marja-Liisa Kuronen (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu), professori Marjatta Itkonen (Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu) ja toimitusjohtaja Marjatta Virtanen (IR-toimisto IRMA Advisors Oy).