Next Media –ohjelma on saanut Tekesiltä 3,8 miljoonan euron rahoituksen vuodelle 2010. Ohjelman tavoitteena on tehostaa digitaalisen median tutkimus- ja kehitystoimintaa Suomessa sekä luoda koko toimialalle uusia tapoja tehdä liiketoimintaa. Ohjelmakokonaisuudessa on mukana 11 tutkimuslaitosta, 45 yritystä ja 10 yritysten case-hanketta.

”Rahoituspäätös merkitsee tiikerinloikkaa koko toimialan tulevaisuudelle. Se mahdollistaa uudenlaisen yhteistyömallin viestintäalueen tutkimus- ja kehitystyöhön. Resurssoimalla yhdessä oppimiseen ja työskentelemiseen luodaan sitä voimaa, jolla uudet teknologiat, palvelut ja konseptit syntyvät digitaalisen murroksen kourissa olevalle media-alalle”, Viestinnän Keskusliiton kehitysjohtaja Helene Juhola sanoo.

Sanoma toimii koko mediakenttää hyödyttävässä Next Media –ohjelmassa veturiyrityksenä. Sen kaikki liiketoimintaryhmät ovat mukana ohjelman toiminnassa. ”Next Media -ohjelmassa mukanaolo tukee Sanoman strategista tavoitetta panostaa innovaatiotoimintaan ja digitaaliseen mediaan. Olen erityisen iloinen siitä, että kaikki alan toimijat ovat mukana hankkeessa”, Sanoman toimitusjohtaja Hannu Syrjänen sanoo.

”Tekesin myönteinen rahoituspäätös mahdollistaa ensimmäistä kertaa media-alalla näin suuren ja yhtenäisen panostuksen tutkimukseen. Hanke pyrkii nostamaan koko suomalaisen mediakentän osaamistasoa, jotta alan menestys voidaan varmistaa myös kansainvälisessä kilpailussa”, toteaa ohjelman johtaja Eskoensio Pipatti Sanoma Entertainmentista.

Next Media -ohjelma koostuu kymmenestä hankkeesta. Merkittävin niistä on Viestinnän Keskusliiton koordinoima eReading-hanke. Projektissa selvitetään lukulaitteiden eli ereadereiden nykytilaa ja tulevaisuutta, käyttötarpeita ja käyttäjäkokemuksia sekä sisältölähtöisiä liiketoimintamalleja. Muissa hankkeissa tutkitaan muun muassa tulevaisuuden hyperpaikallisia mediapalveluja, uusia mainonnan muotoja sekä haetaan täysin uusia, rajoja rikkovia konsepteja. Rahoituksen varmistuminen käynnistää kaikki hankkeet täydellä teholla.

Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus Tivit Oy:n käynnistämän Next
Media -ohjelman tämänhetkinen kokonaislaajuus on 6,8 miljoonaa euroa.
Se on yksi kuudesta tutkimusyhtiön ohjelmasta, jotka kattavat nyt koko
ICT-alueen laiteteknologioista sisältöihin ja kuluttajiin.
Viestintäalan toimialastrategiaan pohjautuva ohjelmasuunnitelma on
tehty neljäksi vuodeksi.

eReading Services

”eReading Services” on suomalaisten kustantajien tutkimus- ja kehityshanke sai Tekesiltä 845 000 euron rahoituksen sähköisten lukulaitteiden tutkimiseen. Projektissa selvitetään muun muassa lukulaitteiden eli ereadereiden nykytilaa ja tulevaisuutta, käyttötapoja ja sisältölähtöisiä liiketoimintamalleja.

Projekti on käynnistetty omalla riskillä jo vuoden alussa. Hankkeeseen osallistuu kansainvälisestikin huomiota herättävän laaja rintama yrityksiä koko lehti- ja kirjakustannusalalta sekä tutkimuslaitoksia.

”Mukana on yhdeksän sanoma- ja aikakauslehtipuolen sekä kirjakustannusalan yritystä. Tutkimustahoja on viisi. Lisäksi mukana on kirjakaupan, äänituotannon ja ohjelmistoalan yrityksiä sekä kansalliskirjasto yhdessä opetusministeriön kanssa. Uskon, että tällaisella luovien voimien yhteistyöllä saamme aikaan merkittäviä tuloksia. Into ja halu saada uutta aikaan on kova”, kertoo projektin johtaja Helene Juhola Viestinnän Keskusliitosta.

Hankkeeseen osallistuvat merkittävimmät kustannusalan toimijat ja tutkimuslaitokset, muun muassa Sanoma, Alma Media, Yhtyneet Kuvalehdet, Talentum sekä VTT ja Aalto-yliopisto.

Hankkeesta on kiirinyt tieto rajojen ulkopuolelle, ja erityisesti muut Pohjoismaat ovat olleet kiinnostuneita. Kiinnostusta on Japania myöten, missä on omia hankkeita käynnissä.

Tavoitteena on luoda sisältö- ja kuluttajalähtöinen tapa maksullisen sanomalehti-, aikakauslehti- ja kirjasisällön jakelemiseksi sähköisillä lukulaitteilla. Käyttäjälähtöisyys, helppokäyttöisyys ja runsas sisältövalikoima ovat peruslähtökohtia. Hanke luo markkinaa ja pohjan kaupallisia palveluja tarjoaville ekosysteemeille ja kansainvälisesti skaalattaville liiketoimintamalleille. Tämä tulee näkymään uudentyyppisinä kuluttajille suunnattuina sisältöpalveluina, joita voi käyttää erilaisilla sähköisillä lukulaitteilla.

”Vastoin julkisuudessa ollutta väärää tietoa emme ole kehittämässä omaa lukulaitetta vaan toimintamalleja ja standardeja olemassa oleviin ja markkinoille tuleviin laitteisiin. Perustyötä on järkevää tehdä yhdessä, jotta ei päädytä liian moniin täysin erilaisiin ratkaisuihin, joiden kanssa käyttäjä on ymmällään.”

”eReading Services” -projektin kokonaisbudjetti on 1,5 miljoonaa euroa, josta 45 prosenttia tulee hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä ja tutkimuslaitoksilta ja loppu Tekesiltä.