Ostaminen ja kaupankäynti ovat muuttuneet 2000-luvulla voimakkaasti.  TNS Gallupin tutkimus  osoittaa, että monikanavaisuus on tämän hetken kaupankäynnin tärkeimpiä ilmiöitä. Kuluttajat hyödyntävät monipuolisesti eri kanavia tuotteisiin tutustumisessa, ostamisessa ja tuotteiden käytön tukena.

Kivijalkamyymälä on monien tuoteryhmien kohdalla edelleen kuluttajilla kaikkein tärkein asiointikanava: sieltä hankitaan tietoa tuotteista, niiden ominaisuuksista ja hinnoista. Myymälä toimii myös useimmiten ostopaikkana ja sitä kautta haetaan tietoa tuotteen käyttöön liittyen.

Internet on kivunnut kanavana jo toiseksi tärkeimmäksi asiointikanavaksi. Esimerkiksi monien teknisten laitteiden ja tuotteiden hankinnassa verkko on erittäin tärkeä tuotetiedon lähde. Voimakkaimmin digitalisoituneissa tuoteryhmissä yli 80 % kuluttajista on hyödyntänyt internetiä tuotteisiin tutustuttaessa.  Yhä useampi kuluttaja etsii netistä myös asiantuntijoiden ja muiden kuluttajien mielipiteitä tuotteista. 

Verkon rooli osto- ja asiointikanavana vaihtelee voimakkaasti tuoteryhmittäin

Ostokanavana internetin painoarvo on ollut kasvussa. Yli 1,3 miljoonaa suomalaista on tehnyt verkko-ostoksia edellisen kuukauden aikana. Voimakkaasta kasvusta huolimatta verkkokauppa on vielä hyvin kaukana perinteisen kaupan myyntiluvuista.

Tiedonhakukanavana internet puolestaan korostuu, mutta tässäkin on havaittavissa tuoteryhmäkohtaisia eroja. Siinä missä videokameran ostaja surffailee innokkaasti ympäriinsä, ei vaatekauppaan lähdössä oleva mies hae netistä juurikaan tukea ostamiselleen. Vastaavat tuoteryhmäkohtaiset erot näkyvät myös erittäin voimakkaana sosiaalisen median käytössä.

Ostamista enemmän sähköisillä palveluilla on rooli tuotteen käytössä. Lisätilausten tekeminen, hoito- tai käyttöohjeiden etsiminen, tuotteen käyttövinkkien etsiminen tai erilaisiin kanta-asiakaskerhoihin osallistuminen ovat reilusti yli puolelle suomalaisista normaalia monikanavaisuutta.

Tietoa tutkimuksesta

Tiedot perustuvat helmi-maaliskuussa toteutettuun Tutustu – Osta – Käytä 2010 -tutkimukseen. Tutkimuksessa 1547 suomalaista 18-64-vuotiasta kuvasi eri kanavien roolia ja merkitystä asioinnin ja asiakkuuden eri vaiheissa. Tutkimus toteutettiin TNS Gallup Kanavalla sekä TNS Gallup Forum -paneelissa.