Viestintätoimistot selvisivät keskimääräistä paremmin taantuman leimaamasta vuodesta 2009. Alan yritysten myyntikate laski 5 prosenttia samaan aikaan, kun bruttokansantuote pieneni 8 prosenttia. Koko viestintätoimistotoimialan myyntikate oli noin 45 miljoonaa euroa vuonna 2009. Nämä tiedot käyvät ilmi Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto ry:n Turun kauppakorkeakoulun BID innovaatiot ja yrityskehitys -yksiköllä teettämästä Markkinointiviestinnän asiantuntijapalvelut 2009 -tutkimuksesta.

Viestintätoimistot suunnittelevat ja toteuttavat asiakkaidensa liiketoimintaa tukevaa viestintää ja toimivat liikkeenjohdon viestinnän neuvonantajina. Toimistojen asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset yritykset, yhteisöt, yhdistykset ja julkishallinto.

”Monta vuotta jatkunut viestintätoimistoalan kova kasvu otti hieman happea viime vuoden aikana. Talouden yleisestä taantumasta huolimatta viestintäpalvelujen kysyntä pysyi edelleen erittäin hyvänä ja erityisesti kotimarkkina kehittyi suotuisasti. Markkinamuutoksissa luovivat dynaamiset yritykset eivät taantumassakaan sulje ovia tärkeiltä sidosryhmiltään, vaan etsivät ketteriä, kustannustehokkaita ja mitattavia keinoja parempaan vuorovaikutukseen”, toteaa MTL Viestintätoimistot -toimialayhdistyksen puheenjohtaja ja viestintätoimisto Netprofile Finland Oy:n partneri Christina Forsgård.

Viestintätoimistojen palveluita ovat ulkoisen ja sisäisen viestinnän konsultointi ja suunnittelu, mediaviestintä ja julkisuustyö, julkaisut, viestintävalmennus, tutkimukset sekä yhteiskuntasuhteiden hoitaminen ja vaikuttajaviestintä (Public Affairs). Useat viestintätoimistot tarjoavat palvelujaan Suomen lisäksi myös kansainvälisesti.

”Viestintätoimistoalalla on kansainvälisesti käynnissä iso muutos, jota vauhdittaa sosiaalinen media sekä tieto- ja viestintätekniikan uudet työkalut. Viestintätoimistot ovat vahvasti muutoksen ytimessä konsultoimassa ja rakentamassa yrityksille näiden liiketoimintaa tukevia sosiaalisen median strategioita”, Forsgård jatkaa.

MTL Viestintätoimistojen tehtävänä on rakentaa viestinnän asemaa yritysten ja yhteisöjen keskeisenä menestystekijänä. MTL Viestintätoimistot seuraa alan kehitystä ja pyrkii vaikuttamaan siihen Suomessa ja kansainvälisesti mm. ICCOn (The International Communications Consultancy Organisation) jäsenenä.