Markkinointiviestintäalan asiantuntijapalveluyritysten kokonaismarkkinat olivat noin 412 miljoonaa euroa viime vuonna. Vuoden 2008 vastaava luku oli 467 miljoonaa euroa.  Markkinointiviestintäala pieneni huomattavasti vähemmän kuin mediamainonta, jonka pudotus oli 15,8 prosenttia viime vuonna. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun BID innovaatiot ja yrityskehitys selvitti MTL:n toimeksiannosta nyt neljännen kerran koko alan markkinoiden koon yli 500 yritykselle lähetetyllä kyselyllä.

”Viime vuosi oli markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyrityksille haasteellinen. Toimistot selvisivät oikein ajoitetuilla ja suunnitelluilla toimenpiteillä vuodesta ennakoitua paremmin ja markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten varovaisen optimistiset odotukset tämän vuoden kasvun suhteen ovat jo osoittaneet ensimmäisiä toteutumisiaan”, arvioi MTL:n toimitusjohtaja Anne Mehtäläinen.

Mainostoimistojen osuus on noin 75 prosenttia koko alan myyntikatteesta. Niiden myyntikatteen lasku oli arviolta 15 prosenttia viime vuonna. Vielä viime vuoden marraskuussa yleinen arvio oli, että mainos- ja mediatoimistojen myyntikate laskisi jopa 20 prosenttia vuonna 2009. Mediatoimistot jäivät pakkaselle vain 10,2 prosenttia, mikä on huomattavasti vähemmän kuin mediamainonnan väheneminen.

”Markkinointiviestintäalan tunnuslukujen eroavuus mediamainonnan luvuista korostaa sitä, että mediamainonnan lisäksi alan asiantuntijapalveluyritykset tarjoavat yhä enemmän muun muassa kokonaisvaltaista suunnittelua ja konsultointia sekä osallistuvat yhä laajemmin asiakkaittensa koko asiakkuusprosessiiin. Markkinan kasvua kiihdyttää myös uusien palveluiden syntyminen ja erityisesti digitaalisuuteen pohjautuvissa palveluissa on yhä kasvupotentiaalia erittäin paljon. Asiakasyritysten liiketoiminnan, markkinoinnin ja viestinnän nopea digitalisoituminen kasvattaa niin mainos-, media-, viestintä- kuin digitoimistojen kysyntää”, analysoi MTL:n toimitusjohtaja Anne Mehtäläinen.

Markkinointiviestinnän asiantuntijapalvelut 2009 -tutkimuksen ensimmäinen osa käynnistettiin 18.3.2010 internet-kyselynä. Ensimmäisen osan kyselyyn vastauksia kertyi yhteensä 161 kappaletta 20.4.2010 mennessä. Tutkimuksen toisessa osiossa tarkastellaan markkinointiviestinnän toimialan yritysten taloutta laajemmin ja tarkemmin tilinpäätösanalyysin keinoin. Tarkastelun kohteena on yritysten volyymin ja sen kehityksen lisäksi niiden kannattavuus, vakavaraisuus ja henkilötuottavuus. Tutkimuksen toinen osio valmistuu syyskuussa kun yritysten tilinpäätöstiedot on saatu kattavasti käyttöön.