Mediatoimistojen myyntikate eli liikevaihto vähennettynä ostoilla oli viime vuonna 10,2 prosenttia pienempi kuin vuonna 2008. Lasku oli kuitenkin maltillista verrattuna mediamainonnan supistumiseen. Mediamainonnan määrä laski 15,8 prosenttia vuonna 2009. Kaikkiaan toimistot ostivat mediatilaa noin 562 miljoonalla eurolla vuonna 2009. Nämä tiedot käyvät ilmi Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto ry:n Turun kauppakorkeakoulun BID innovaatiot ja yrityskehitys -yksiköllä teettämästä Markkinointiviestinnän asiantuntijapalvelut 2009 -tutkimuksesta.

Mediatoimistojen myyntikate koostuu tutkimus-, mediasuunnittelu- ja konsultointityöstä sekä mediaostopalveluista. Konsultoinnin ja analysoinnin osuus tuotoista on noussut markkinoijien kaivatessa kokonaisnäkemystä myynnin kasvumahdollisuuksista ja eri keinojen yhdistelmistä.

”Yritysten tarve kasvattaa myyntiä nopeasti on lisännyt asiakasanalyysien kysyntää. On täytynyt tunnistaa mistä asiakasryhmistä myynnin kasvu voi syntyä. Resurssien niukkuus ja tuloshakuisuus ovat puolestaan kasvattaneet hakukonemarkkinoinnin ja verkossa tehtävän tulospohjaisen markkinoinnin roolia sekä ylipäänsä digistrategioiden kysyntää”, kertoo MTL Mediatoimistot -toimialayhdistyksen puheenjohtaja, Dagmar Oy:n toimitusjohtaja Tuula Kallio.

Mediatoimistojen tulevaisuuden näkymät ovat medioita valoisammat, sillä ala ei ole yhtä lailla sidottu perinteisiin kanaviin tai mediamainonnan määrään. Mediatoimistoissa taantuman kiihdyttämä rakennemuutos mediamainonnasta digitaalisiin kanaviin on osattu ottaa vastaan hallitusti.

”Henkilökunnan rakenne on muuttunut – joukossa on yhä enemmän syvällisiä digiosaajia, toisaalta yritysten liiketoiminnan ymmärtäjiä ja loistavia projektipäälliköitä. Kaikkia tarvitaan myös juuri nyt, kun asiakkaat tarvitsevat tukea sosiaalisen median syvälliseen haltuunottoon. Menestyminen edellyttää aina uteliasta asennetta, vanhan ja uuden median osaamista, kykyä toimia monenlaisissa yhteistyöverkostoissa sekä onnistumisten ja tulosten seurantaa”, Kallio sanoo.