STT kertoo tänään mm. Kalevan verkkolehdessä julkaistussa uutisessa, että Helsingin poliisi arvioi,
onko vaalirahasotkuihin liittyvien esitutkinta-aineistojen vuodoissa
medialle syytä epäillä rikosta. Poliisi tekee päätöksen mahdollisen
esitutkinnan aloittamisesta keskusteltuaan asiasta syyttäjän kanssa.

Poliisin
selvitys koskee tietovuotoja, jotka liittyvät Nova-yhtiöitä,
Kehittyvien maakuntien Suomi (KMS) -yhdistystä ja Anna Tapion säätiötä
koskeviin rikosepäilyihin. Kaikkien esitutkinta on valmis, ja tapaukset
ovat syyteharkinnassa.

Helsingin Sanomien toimittajat Piia Elonen ja Jouni Mölsä kertovat jutussaan hankkineensa käyttöön KMS-esitutkintamateriaalia, mutta eivät paljasta, mistä tiedot on saatu.

Esitutkinta-aineistot ovat lain
mukaan salassa pidettäviä syyttämättäjättämispäätökseen tai
oikeuskäsittelyn alkamiseen asti.

Tiedon vuotaja voi saada
syytteen salassapitorikoksesta, STT toteaa uutisessaan.

Oikeustieteen tohtorin Päivi
Tiilikan
mukaan myös toimittaja voi joutua vastuuseen, jos hän pyytää
salassa pidettävää materiaalia, STT:n uutisessa todetaan.