Tällä hetkellä palveluilla seurataan eniten kilpailijoita mediassa, mutta jatkossa yritysten seurantatarpeissa korostuu etenkin sosiaalisen median seuranta.

Tulokset selviävät puhelinhaastatteluna toteutetusta kyselytutkimuksesta, jossa kartoitettiin mediaseuranta- ja tietopalvelujen tunnettuutta.

Jopa 67 prosenttia yrityksistä käyttää tutkimuksen mukaan säännöllisesti kilpailijaseurantapalveluja. 56 prosenttia yrityksistä seuraa oman yrityksensä mediajulkisuutta ja 52 prosenttia hankkii uutisten toimialaseurantaa. Asiakasseurantaa hankkii säännöllisesti 32 prosenttia yrityksistä.

Tutkimuksen mukaan mediaseuranta- ja tietopalvelut ovat vahvistaneet eniten oman yrityksen liiketoimintaa, mutta myös mm. yritysten kilpailutilannetta sekä strategisia ja viestinnällisiä tavoitteita.

Yritysten hankinnoista vastaavat pitävät tärkeimpänä tekijänä tieto- ja mediaseurantapalveluja hankittaessa tiedonsaannin helppoutta ja selkeyttä. Seuraavaksi tärkeimpiä hankintatekijöitä ovat palveluvalikoiman kattavuus, palvelujen räätälöitävyys sekä yrityksen tunnettuus ja hyvä maine.

Jatkossa yritysten tieto- ja mediaseurantapalvelujen tarpeissa korostuvat etenkin sosiaalisen median seuranta, toimialaseuranta ja omaa yritystä koskeva mediaseuranta. Suurimmalta osin yritysten hankinnat pysyvät palvelujen osalta ennallaan, mutta hankinnat kasvavat etenkin sosiaalisen median seurannan (10 %) ja kilpailijaseurannan osalta (10 %).

Sosiaalisen median seurantaan on erikoistunut mm. Webnewsmonitor.com.

Tutkimuksen on tehnyt  Innolink Research Oy Esmerk Oy:n toimeksiannosta.