Maaliskuun 30. päivänä mm. oululaisessa sanomalehti Kalevassa julkaistussa ilmoituksessa Directan viestintäjohtaja Jussi Lähde kirjoittaa, että Directasta esitetään verkkokirjoittelussa ja jopa sanomalehtien palstoilla väitteitä, joiden esittäjät esiintyvät nimettöminä.

”Tiedotusvälineissä on myös esitetty yhtiötä koskevia väitteitä, ilman että Directalla on ollut mahdollisuutta esittää asiaa koskevia faktoja. Yrityksen 45 työntekijän kannalta tilanne on kohtuuton”, hän toteaa.

”Käymme mielellään asiallista keskustelua, jossa molemmat osapuolet esiintyvät omilla nimillään. Tällöin voimme myös tarkastella asioita tosiasoiden kautta”, hän toteaa.

Jussi Lähde on toiminut mm. presidentti Martti Ahtisaaren viestintäpäällikkönä.

Yhtiö aikoo haastaa oikeuteen ne 1403 tahoa, jotka ovat yhtiötä vastaan tehneet tutkintapyynnön luettelokaupoista, mikäli syyttäjä ei nosta syytettä Directaa vastaan.Yhtiö jättää tänään 50.000 sivua sisältävän vastineensa syyttäjälle.

Directa Oy vastaa 1403 tutkintapyyntöön

– Vastineaineisto käsittää tutkintapyyntötapauksia koskevia sopimuksia, laskuja, myyntipuheluita, myynnin laaduntarkkailupuheluita, asiakaspalvelupuheluita sekä asiakkaiden muita yhteydenottoja yritykseen, Directan emoyhtiö Da online Oy:n viestintäjohtaja Jussi Lähde kertoo.

– Asiakkaita koskeva aineisto oli syytä toimittaa kokonaisuudessaan, koska on esitetty väitteitä, ettei Directan ja asiakkaan välillä olisi ollut mitään kommunikaatiota tai ettei asiakas olisi saanut tietoa sopimuksesta, Lähde lisää.

– Kyse on summaltaan viiden ja 480 euron välisistä laskuista, joiden kokonaissumma kaikkien  tapausten osalta on noin puoli miljoonaa euroa. Syyttäjä arvioi ylittyykö asiassa syytekynnys. Jos syyttäjä katsoo, että tutkintapyynnöt eivät anna aihetta oikeudenkäyntiin asiat eivät jää selvittämättä, Directa vie siinä tapauksessa jokaisen tapauksen erikseen oikeuden päätettäväksi yhtiöstä esitettyjen perättömien väitteiden selvittämiseksi, Lähde kertoo.

Lähteen mukaan kyse on yrityksen ja sen 45 työntekijän kunniasta

– Directasta on viimeisen kahden vuoden aikana esitetty ainutlaatuisen suuri määrä nimettömyyden suojasta esitettyjä väitteitä paitsi verkon keskustelupalstoilla myös sanomalehdissä. Directan maine voidaan puhdistaa vain siten, että jokainen tapaus käydään seikkaperäisesti läpi, Lähde kertoo.

Lähteen mukaan vastineaineiston kokoaminen ja laatiminen on ollut viiden työntekijän kahdeksan kuukauden työ, tämän lisäksi prosessi on vienyt merkittävästi kasvuyrityksen johdon aikaa.

– Kuinka monta työpaikkaa on jäänyt tämän prosessin takia syntymättä? Vähintään useita kymmeniä, Lähde pohtii.

Lähde muistuttaa, että lähes kaksi vuotta jatkuneessa prosessissa Directalla on nyt ensimmäisen kerran mahdollisuus tuoda tapauksia koskevat tosiasiat esiin.

– Directa on tarjonnut poliisille koko ajan mahdollisuutta selvittää tutkintapyynnön jättämisen yhteydessä esitetyt väitteet välittömästi. Poliisille tarjottiin suoraa yhteyttä Directan asiakaspalveluun esitettyjen väitteiden selvittämiseksi.  Nyt esillä olevissa 1403 tutkintapyyntötapauksessa poliisi ei ole ollut yhdessäkään Directaan yhteydessä, Lähde kertoo.

Lähteen mukaan kaikissa niissä keskitetyn tutkinnan ulkopuolisissa tapauksissa, joissa poliisi on ollut yhteydessä Directaan esitutkinta on keskeytetty aiheettomana. Poliisihallitukselle keskiviikkona 31.3. tehtyä kantelua ja keskusrikospoliisille tehtyä tutkintapyyntöä poliisiviranomaisen toiminnasta Directa ei Lähteen mukaan julkisesti kommentoida.

– Directa on halunnut antaa viranomaisille työrauhan. Tämä on tarkoittanut pitkää ja tuskallista vaikenemista esitettyjen väitteiden edessä. “Trial by newspaper” tai “trial on web” eli yrityksen tai henkilön tuomitseminen julkisuudessa eivät saa kuulua suomalaisen oikeusvaltion perusteisiin, Lähde toteaa.

Yritys ilman brändisuojaa

Da online Oy:n viestintäjohtajana maalisuusta 2010 toiminut Lähde selittää syntynyttä tilannetta osaltaan Directan tuntemattomuudella ja toimialaa koskevalla yleisellä keskustelulla.

– Väitteisiin olisi varmasti suhtauduttu toisin niin mediassa kuin tiedotusvälineissä, jos toisena osapuolena olisi ollut Fonecta tai Eniro. Directa oli tuntematon yritys, josta on ollut helpompi esittää mitä hurjimpia väitteitä.

Erityisen paljon yhtiöstä ja sen toiminnasta on esitetty väitteitä internetin keskustelupalstoilla. Lähteen mukaan jokainen väite olisi voitu asiallisesti selvittää, jos niiden esittäjät esiintyisivät omalla nimellään.

– Kun jätetään sivuun nimettöminä esitetyt väitteet jäljelle jää hyvin vähän keskusteltavaa. Oikeastaan silloin pöydällä ovat vain Suomen yrittäjien Directasta jäsenistölleen ja medialle esittämät väitteet.

Suomen yrittäjien toiminta hämmästyttää Directaa

Lähteen mukaan Suomessa ainutlaatuisen 1403 tutkintapyynnön vyöryn selittää mediakirjoittelun lisäksi Suomen yrittäjien aktiivinen kampanjointi Directaa vastaan, alan muiden toimijoiden yritykset vahingoittaa yhtiötä epäasiallisella ja epäeettisellä myyntityöllä sekä poliisin toiminta esitutkinnan yhteydessä.

Directan tiedotteessa todetaan, että Suomen yrittäjät eivät toimitusjohtaja Jussi Järventauksen ilmoituksen mukaan halua keskustella Directan kanssa kuin lakimiesten välityksellä. Yrittäjien toimihenkilöt ovat ilmoittaneet, että he perustavat kantansa yksipuolisesti jäsenistöltään saamiinsa tietoihin.

Kaksivuotinen kampanja Directaa vastaan on Suomen yrittäjien historiassa ainutlaatuisen laaja. Silti järjestö ei ole halunnut varmistua olettamustensa ja käsitystensä todenperäisyydestä, Lähde hämmästelee.

Lähteen mukaan tilanteen tekee kummalliseksi myös se, että Directan emoyhtiö Da online Oy on ollut Suomen yrittäjien jäsen.

– Olen yrittänyt löytää tilanteeseen selitystä. Ainoa selitys on se, että yrittäjien etujen ajaminen on muuttunut henkilöityneeksi arvovaltakiistaksi, jossa tosiasioista on tullut toisarvoisia, Lähde pohtii.

Directan asiakkailtaan saamansa tiedon mukaan tutkintapyynnön tekijät kertovat Suomen yrittäjien edustajien todenneen, ettei Directan laskuja tarvitse maksaa ja että yhtiöstä kannattaa tehdä tutkintapyyntö.

– Entä, jos nämä neuvot ovat pohjautuneet puutteelliseen tietoon? Entä jos nämä neuvot ovat olleet vääriä? Lähde kysyy.

Tutkintapyynnön tehneet henkilöt ovat myös kertoneet, että kysyessään poliisilta miten toimia Directan laskujen kanssa on poliisi osassa tapauksessa ehdottanut tutkintapyynnön tekemistä.

Directa toivoo asioiden nopeaa selvittämistä

– Directalla on useita kymmeniä tuhansia yritysasiakkaita. On selvää, että tällainen prosessi on herättänyt hämmennystä asiakaskunnassa. Haluamme kiittää julkisesti niin prosessiin kiihkottomasti suhtautuneita asiakkaitamme kuin yrityksemme työntekijöitä, joille syntynyt tilanne on ollut täysin kohtuuton, Lähde toteaa.

http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Directan+esitutkinta+valmistui/1135247927135