Hintakilpailu on kiristynyt ja yritykset ovat joutuneet supistamaan
kustannuksiaan voimakkain toimenpitein. Koko toimialan liiketuloksen
odotetaan kääntyneen miinusmerkkiseksi.

Konkursseja
kirjattiin 31, joiden kautta työpaikkansa menetti runsas sata henkeä.
Alan yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan kustannuksiaan lomautusten
ja irtisanomisten kautta. Ennakkotietojen perusteella toimialan
henkilömäärä supistui noin 12 % ja on painunut ensimmäisen kerran alle
10.000 henkilön.

 Alan huolena on edelleen laskeva hintataso. Vaikka monet yritykset
kertovat tilauskannan olevan aikaisempaa paremman, osoittaa
Tilastokeskuksen tammikuun volyymi-indeksi tason olevan vielä 15 % alle
tammikuun 2009 indeksin tason. Myös alalle materiaaleja toimittavat
yritykset kertovat yritysten maksukyvyn heikentyneen voimakkaasti.

Viestinnän Keskusliiton mukaan näyttää siltä, että vaihtelut kysynnässä ovat voimistuneet. Suurta
huolta aiheuttavat tuleva loppukevät ja kesä, jolloin tilauskanta
perinteisestikin on alhainen ja yritysten palkkakustannukset
lomapalkkojen erääntymisen kautta normaaliakin suuremmat.

Yleisessä taloustilanteessa ei ole odotettavissa nopeaa nousua.
Graafista teollisuutta painaa lisäksi painettujen medioiden
suhteellisen osuuden pieneneminen – se pitää alan liikevaihdon
kehityksen yleistä nousua hitaampana. Jotta yritykset voisivat
pidemmällä ajalla kehittyä, kannattavuutta täytyisi voida parantaa. Kun
internet ja tietoliikenneyhteydet mahdollistavat vaivattoman töiden
tilauksen suoraan ulkomailta, mitataan painetun median kilpailukyky
avoimilla, kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi vaihtoehdoksi
painotuotteille tarjolla on alati kehittyvän sähköisen median
ratkaisuja.

Yksikkökustannuksia on mahdollista laskea investoimalla automaatioon
ja moderniin tuotantotekniikkaan sekä kehittämällä sisäisiä prosesseja.
Aivan keskeistä on kuitenkin asiakkaan tarpeiden ja tarjottavien
ratkaisujen kohtaaminen. Työtä on voitava tehdä kilpailukykyisin
kustannuksin, silloin kun asiakas palvelua tarvitsee.