Postilain uudistamista pohtinut työryhmä esittää postipalvelujen kilpailun helpottamista ja yritysten alalle tulon madaltamista.  Uusien yritysten tuloa alalle edistetään karsimalla postiyritysten nykyisiä velvollisuuksia. Tätä perustellaan EU-direktiivin toteuttamisella vuoden loppuun mennessä, mutta myös alan murroksella.

Yleispalvelu määrittää postipalvelujen vähimmäistason, joka on kirje, joka voi viipyä matkalla kaksi päivää. Yritysposti, kuten lehtijakelu, jäisi postin yleispalvelujen ulkopuolelle.

Postityöryhmän rinnalla työskentelevä, lehtijakelua toukokuun loppuun asti selvittävä selvitysmies arvioi väliraportissaan, että lehtijakelua ei tarvitse ottaa postilainsäädännön ja yleispalveluvelvoitteen piiriin. Tämä mahdollistaa periaatteessa sen, että jatkossa haja-asutusalueilla voitaisiin parantaa varhaisjakelua kirjepostin ja lehtien aamujakelun yhdistämisellä, kun kirjeen jakonopeudeksi tulee kahden yön yli jakelu.

Haja-asutusalueilla postilaatikon väli voi olla useita kymmeniä kilometrejä. Sinne ei ole odotettavissa hintoja laskevaa kilpailua. Pelkona on, että jakelukustannukset haja-asutusalueilla nousevat kohtuuttomiksi.

Odotettavissa onkin, että Tampereen eteläpuolisilla alueilla palvelunsaajat hyötyvät alenevista hinnoista, mutta linjan pohjoispuolella hinnat kallistuvat.

Kaupallista media kuristetaan nyt monelta taholta. Lehtitalojen taloutta rasittaa, jos haja-asutusalueiden jakelu käy ylivoimaisen kalliiksi, kirjoittaa sanomalehti Kaleva pääkirjoituksessaan.