“Hallinnon uudistamiseen on nyt olemassa hyvä ratkaisu, rahoituksen osalta vaihtoehtoja tulee vielä arvioida. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että YLEn rahoituksen kattaminen valtion budjetista olisi oikeudenmukaisin vaihtoehto”, sanoo Lindén.

“Kaavailtu yleisradiomaksu olisi ollut useille erityisryhmille epäoikeudenmukainen eikä siihen ole löydetty tarpeeksi oikeudenmukaista ja kaikille erityisryhmille soveltuvaa kompensaatiomallia”, ministeri Lindén sanoo.

YLEn hallinnon uudistamisesta on hallitusryhmien kesken päästy viime viikolla sopuun. Kokonaisuudistuksen viemiseksi eteenpäin ei kuitenkaan ole riittävää parlamentaarista tukea.

YLE on eduskunnan ohjauksessa oleva laitos ja kokonaisuudistukselle halutaan laaja parlamentaarinen tuki. Moniarvoisen viestintäpolitiikan näkökulmasta ei ole mahdollista uudistaa pelkästään rahoitusta veroluonteiseksi maksuksi ilman hallinnon uudistusta.

Veroluonteiseen, asuntokohtaiseen yleisradiomaksuun liittyy sosiaalisia epäkohtia. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä tutkii mahdollisuuksia ottaa yleisradiomaksu huomioon pienituloisten osalta sosiaalietuuksien järjestelyillä, mutta tasapuolista mallia eri elämäntilanteissa oleville ei ole löytymässä.

YLEn rahoitus vakaalla pohjalla

Liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa YLEn kokonaisuudistukseen tähtäävää valmistelutyötä ja tavoitteena on, että seuraavan hallitusohjelman tekijöillä on mahdollisuus tehdä tarvittavat linjaukset seuraavaan hallitusohjelmaan.

Hallitus on määritellyt vuoden 2009 syksyllä YLEn rahoituksen tason vuodelle 2011 tv-maksulla. Nykyinen tv-maksujärjestelmä on edelleen riittävän toimiva ja se turvaa YLEn rahoituksen.