Valituslautakunta katsoi ylijohtajansa Eero Mantereen johdolla, että Alma Median tytäryhtiölläkään ei ole oikeutta Etuovi-tavaramerkkiin ja pysytti voimassa PRH:n aikaisemman samansisältöisen ratkaisun. Samaan lopputulokseen tuli Korkein hallinto-oikeus Alma Median osalta jo vuonna 2007.

Alma Media Interactive on lähettänyt 9.3.2010 yllä olevaan uutiseen liittyen seuraavan tekstin:

Oikaisuvaatimus

Pyydämme, että verkkojulkaisussanne julkaistaan seuraava oikaisu koskien 8.3.2010 julkaisemaanne virheellistä uutista ETUOVI – tavaramerkkiin liittyen

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta ei ole tehnyt mitään päätöksiä Etuovi Oy:n oikeudesta käyttää omaa toiminimeään tavaramerkkinä tai muulla tavoin. Uutisoimanne Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätös koskee kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä, josta Etuovi Oy valitti, eikä Alma Media liity kyseiseen asiaan.

Päätös ei koskenut omistusoikeutta ETUOVI -tavaramerkkiin.

Tuomioistuimissa ei ole annettu kielteisiä ratkaisuja koskien ETUOVI.COM tavaramerkin käyttöä. Korkeimman hallinto-oikeuden aikanaan vuonna 2007 antama päätös koski eri asiaa kuin mistä nyt annetussa valituslautakunnan päätöksessä oli kysymys.

Kyseessä olevaa rekisteröintiä vastaan on Helsingin käräjäoikeudessa vireillä tavaramerkin kumoamista koskeva kanne mm. tavaramerkin käyttämättömyyden perusteella.

Kunnioittaen,

Alma Media Interactive Oy