Kun yritys haluaa saada sosiaalisen median käyttäjän innostumaan ja liittymään fanijoukkoonsa, sen on tarjottava vastineeksi esimerkiksi alennusta tai muuta tarjousta. Joka kolmannen mielestä yrityksen tulee olla todella lähellä sydäntä, jotta sen perustamaan verkkoryhmään haluaisi liittyä.

Sponsorointityyppinen lähestyminen saa hyväksynnän laajalta joukolta käyttäjiä. Pelkät hauskat mainokset tai esimerkiksi pelien tarjoaminen ei sen sijaan riitä herättämään kiinnostusta.

Yli puolet pitää sosiaalista mediaa luontevana asiakaspalvelukanavana.

Suomalaiset internetin käyttäjät suhtautuvat sosiaalisen mediaan eri tavoin; tutkimus paljasti neljä erilaista segmenttiä:

  • Tuottajat (17 %)
  • Statuspäivittäjät (33 %)
  • Kommentoijat (19 %)
  • Peesaajat (27 %)
  • Tuottajat (17 %)

Tuottajat ovat sosiaalisen median aktiivisimpia käyttäjiä. He avaavat keskusteluja erilaisissa foorumeissa sekä jakavat mielipiteitään ja kokemuksiaan. Koska he viihtyvät päivittäin verkossa pitkään, he jättävät paljon jälkiä eri sosiaalisen median palveluihin ja vaikuttavat siten voimakkaasti muihin verkon käyttäjiin.

Tuottajien mielestä on luontevaa, että yrityksetkin
osallistuvat keskusteluihin verkossa ja pyytävät aktiivisesti kuluttajia mukaan tuotekehitykseensä. Lähes jokainen tuottaja etsii vinkkejä ostopäätöksiinsä sosiaalisen median foorumeilla.

Statuspäivittäjät (29 %)

Statuspäivittäjät ovat määrällisesti suurin ryhmä. He käyttävät sosiaalista mediaa kommunikointiin ja ovat aktiivisesti mukana Facebookissa. He hyödyntävät ahkerasti myös muita pikaviestimiä. Statuspäivittäjät suhtautuvat markkinointiin sosiaalisessa mediassa positiivisesti. Myönteisimmin he suhtautuvat viihteellisiin ajanviettotapoihin, joiden takana voi olla myös markkinoiva
yritys.

Kommentoijat (19 %)

Kommentoijat eivät itse tuota sosiaaliseen mediaan mitään, mutta kommentoivat joskus muiden tuottamaa sisältöä. He viihtyvät parhaiten Facebookissa, YouTubessa ja erilaisilla keskustelupalstoilla. He ovat hieman tietämättömämpiä
sosiaalisesta mediasta, mutta suhtautuvat siihen silti myönteisesti.
Kommentoijat epäilevät, että alkuinnostuksen jälkeen ihmiset saattavat kyllästyä verkkoyhteisöihin.

Peesaajat (27 %)

Peesaajat lukevat muiden tuottamaa sisältöä, mutta eivät koskaan itse tuota tai kommentoi mitään. He päätyvät keskusteluihin usein esimerkiksi hakukoneiden kautta etsiessään tietoa jostain haluamastaan aiheesta ja ovat siten aktiivisempien sosiaalisen median käyttäjien vaikutuspiirissä.

He jopa kokevat, että liika viihtyminen sosiaalisten medioiden parissa voi olla uhka ihmisen sosiaaliselle kanssakäymiselle.

Dagmarin tekemä tutkimus toteutettiin internet-paneelina tammikuussa 2010. Vastaajina oli 606 suomalaista 16-60 -vuotiasta internetin käyttäjää.