Viestintäyhtiö Sopranon julkistaman tutkimuksen mukaan 83 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että verkkosivujen merkitys markkinoinnissa kasvaa.

Suomalaisyritykset voivat saada todellista kilpailuetua panostamalla verkkosivuihinsa. Kilpailijoiden huonoista sivuista erottuminen parantaa koko yrityskuvaa, verkkosivustojen ohjelmistosuunnitteluun erikoistuneen Koodiviidakko Oy:n toimitusjohtaja Samuli Tursas sanoo.

“On todella hälyyttävää, miten moni yritys kokee verkkosivujensa ylläpitämisen vaikeaksi. Nykyaikaisilla julkaisujärjestelmillä sisällön ylläpitäminen käy kuitenkin helposti. Julkaisujärjestelmiä on myös markkinoilla kymmeniä, ja laatu vaihtelee suuresti. Useat asiakkaamme ovat kertoneet, että järjestelmien vertaaminen toisiinsa on vaikeaa toimijoiden kirjavan tason vuoksi”, Tursas kertoo.

Verkkosivustojen tärkeimmäksi tehtäväksi vastaajat määrittelivät yrityksen imagon vahvistamisen. Toiseksi tärkeimmäksi tehtäväksi ilmoitettiin uusasiakashankinta ja kolmanneksi myynnin tukeminen. Samanaikaisesti 45 % vastaajista ilmoittaa, että sivustolla esitellään vain osittain oman yrityksen tuotteiden tai palveluiden hyödyt.

Tutkimus toteutettiin sähköisesti tammikuussa 2010. Kohderyhmänä oli suomalaisten yritysten ylin liiketoiminnan, tietohallinnon, myynnin, markkinoinnin ja viestinnän johto. Kyselytutkimukseen saatiin 1608 vastausta. Vastaajaprofiili noudattaa suomalaisten yritysten koko- ja aluejakaumaa.