Vuonna 2009 aikakauslehtien lukijamäärien kasvu oli yhteensä 350 000, kun huomioidaan, että sama henkilö lukee montaa eri lehteä.

Naistenlehtien ryhmään on viime vuosina tullut useita uusia lehtiä, jotka ovat löytäneet hyvin omat kohderyhmänsä. Aikakauslehtien keskeinen kova kilpailu on ollut lukijoiden etu. Sekä uudet että ja vakiintuneen aseman saavuttaneet lehdet ovat kehittäneet sisältöjään niin, että ne kiinnostavat lukijoitaan entistä enemmän. Naisten yleislehdillä on nyt yli 3,8 miljoonaa lukijaa – sekä naisia että miehiä – mikä on 145 000 enemmän kuin edellisessä mittauksessa.

Ilahduttavasti myös nuoret naiset ovat löytäneet aikakauslehdet. Kaksi kolmasosaa heistä sanoo nauttivansa aikakauslehtien lukemisesta, kertoo Aikakausmedian markkinointi- ja tutkimusjohtaja Saara Itävuo.

KMT:ssa mukana olevista aikakauslehdistä luetaan keskimäärin 7,6 lehteä. Lehden lukemiseen käytetään viimeisimmän tutkimuksen mukaan aikaa keskimäärin 58 minuuttia.

Lukijamäärien nousu näkyy kymmenellä neljästätoista eri lehtiryhmästä. Naistenlehtien lisäksi lukijamääriään ovat voimakkaasti lisänneet muun muassa asiakaslehdet, ruokaan, asumiseen, rakentamiseen sekä puutarhanhoitoon liittyvät lehdet.

-Asiakaslehtien kasvuun on vaikuttanut lehtien rooli kanta-asiakkuuden etuna. Taantumassa edun arvo on punnittu entistä painavammaksi. Tätä todistaa miesten lisääntynyt kiinnostus asiakaslehtien lukemiseen, päättelee Itävuo.

Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) julkaisemissa tuoreissa tiedoissa on mukana 119 aikakauslehteä ja viisi useammasta lehdestä koostuvaa aikakauslehtipakettia.