Kaisa Ruohonen
Kaisa Ruohonen
Jussi Alinen
Jussi Alinen

Kaisa Ruohonen on nimitetty 4.1.2010 alkaen projektijohtajaksi.
Kaisa vastaa Place Marketing Oy:n yhteismarkkinointihankkeiden sekä kuntien ja kaupunkien markkinointitoimenpiteiden johtamisesta. Kaisa on työskennellyt aiemmin projektipäällikkönä Mainostoimisto Rientolassa ja OSG Mainonta Oy:ssä.

Jussi Alinen on nimitetty 4.1.2010 alkaen projektijohtajaksi
Jussi vastaa Place Marketingin Oy:n johtamien yhteismarkkinointihankkeiden kumppanuusyhteistyöstä sekä PLACEn omasta viestinnästä. Jussi on työskennellyt aiemmin Business Managerina Manpower Oy:ssä ja aluepäällikkönä Barona Group Oy:ssä sekä projektipäällikkönä Viestintätoimisto Sanakunta Oy:ssä.