Katselu on vähentynyt sekä internetistä tv-ohjelmia katsovien että niiden keskuudessa, jotka eivät seuraa tv-ohjelmia netistä. Tv:n lähetysaikainen katselu on erityisen voimakkaasti vähentynyt 15–19-vuotiaiden keskuudessa. Myös 20–44-vuotiaat katsovat tv:tä selvästi aikaisempaa vähemmän.

Noin joka toinen katsoo internetin kautta tv-ohjelmia tai vastaavaa audiovisuaalista sisältöä aikaisempaa enemmän. Muutos on ollut eri ikäryhmissä suhteellisen tasainen.

Katselun lisääntymiseen internetin kautta uskovat erityisesti 45–64-vuotiaat. Noin joka kymmenes arvioi puolestaan perinteisen television katselun vähentyvän seuraavan vuoden aikana. Erityisesti 20–34-vuotiaat uskovat perinteisen televisionkatselun vähentyvän.

Tv-ohjelmien katselu lähetysaikaan on kuitenkin edelleen kaikkein yleisin katselutapa eikä vaihtele kovin voimakkaasti ikäryhmien välillä. Vuokratut tai ostetut tallenteet ja internetistä katsotut lyhyet videoklipit ovat toiseksi yleisimpiä (69 ja 68 %). Tv-ohjelmia tallennettuna katsotaan seuraavaksi useimmin (57 %) ja tv-ohjelmien kaltaisia sisältöjä internetistä viidenneksi useimmin (41 %).

Nuorimmassa ikäryhmässä televisio-ohjelmien kaltaisten sisältöjen katselu internetistä on kaikkein yleisintä. Erilaiset viihde-ohjelmat ovat yleisimmin seurattuja, mutta myös uutisia ja sarjaohjelmia seurataan säännöllisesti. 25–34-vuotiaat seuraavat netistä tasaisesti eri ohjelmatyyppejä, kun taas yli 35-vuotiaille uutiset muodostavat tärkeimmän netistä seurattavan ohjelmatyypin.

Tutkimuksen toteutti Viestintäviraston toimeksiannosta IRO Research Oy loka-marraskuussa 2009. Tutkimusta varten haastateltiin internetpaneelissa yhteensä 4399 iältään 15–64-vuotiasta henkilöä. Tutkimusraportti on luettavissa osoitteessa www.ficora.fi.

Televisiotoimintaa koskeva laki laajenee koskemaan tilausohjelmapalveluja

Viestintäviraston tehtävänä on valvoa tv- ja radiotoiminnasta annetun lain noudattamista. Lakimuutoksen, jossa on huomioitu eurooppalaisen audiovisuaalisten mediapalvelujen direktiivin edellyttämät muutokset, on tarkoitus astua voimaan kevään 2010 aikana. Muutoksen myötä lakia sovelletaan perinteisten televisiolähetysten ohella myös muissa lähetysverkoissa tarjottaviin tilausohjelmapalveluihin (Video on Demand).