Tlinpäätöstiedotteessaan yhtiö ilmoittaa, että sen strategisena tavoitteena on nostaa liikevaihto vuoteen 2012 jopa 140 miljoonaan euroon, josta se aikoo ottaa 15 prosentin liikevoiton. Luvut ovat kunnianhimoisia, eikä Talentum pääse niihin ilman yritysostoja. Jo entiselleen nouseminen saattaa ottaa lujille.

Talentumin liikevaihto romahti ennen muuta rekrytointi-ilmoitusten vähennyttyä. Ilmoitusmyynti putosi peräti 50 prosenttia. Sen sijaan verkkopuolella lasku oli vain 28 prosenttia. Verkkosivustojen osuus yhtiön myynnistä oli 13 prosenttia eli 7,9 miljoonaa euroa. Verkossa yhtiö kehittää rekisteröintiä vaativia premium-tuotteita, joilla se saattaa kasvattaa verkkobisnestään kannattavasti.

Viime vuonna Talentum kampasi viestintämarkkinaa ahkerasti ostokohteita etsien. Vuoden lopussa se hankki rakennusalan bisnesinformaatioon keskittyvän Sverige Bygger AB:n Ruotsissa ja Norge Bygges AS:n Norjassa. Ruotsiin se perusti Talentum Business Information Groupin, jonka tavoitteena on kasvattaa bisnesinformaatioliiketoimintaa. Tällä kaupalla konserni vähentää riippuvuuttaan mainostuotoista, mikä on eräs strategisista tavoitteista.

Ruotsin heikko kruunu pienensi liikevaihtoa

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 66,8 milj. euroa (93,4 milj. euroa). Kustannustoiminnan liikevaihto väheni 30,6 % ja oli 60,8 milj. euroa (87,5 milj. euroa) ilmoitusmyynnin pienentyessä 50,5 %. Ruotsin kruunun heikentyminen euroon nähden pienensi liikevaihtoa lisäksi 2,5 milj. euroa.

Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä tammi-joulukuussa oli -0,9 milj. euroa (11,5 milj. euroa). Konsernin liiketulos oli -5,2 milj. euroa (11,5 milj. euroa) ja -7,8 % liikevaihdosta (12,3 %). Kustannustoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,5 milj. euroa (12,5 milj. euroa).

Konsernin kulut ilman kertaluonteisia eriä pienenivät tammi-joulukuussa viime vuoteen nähden 14,2 milj. euroa eli 17,2 % sekä säästöohjelmien että pienentyneiden tuotantokulujen seurauksena. Vuoden aikana lomautuksilla ja
palkanalennuksilla saavutettiin yhteensä noin 1,0 milj. euron säästöt, joista 0,5 milj. euroa Suomessa ja 0,5 milj. euroa Ruotsissa.