Alma Media arvioi, että iltapäivälehtien irtonumeromyynti laskee edelleen vuonna 2009 toteutuneen kehityksen mukaisesti. Kauppalehden levikin odotetaan laskevan vähäisesti vuoden 2009 tasosta levikin rakenteellisten muutosten takia.

Työllisyyden kehityksen arvioidaan vaikuttavan Alma Median alue- ja paikallislehtien levikkeihin. Alma Media arvioi, että sanomalehtimainonnan markkina kasvaa hieman Suomessa vuonna 2010. Verkkomainonnan kasvun odotetaan vahvistuvan vuoden 2010 aikana suhteessa vertailuvuoteen.

Alma Media arvioi vertailukelpoisen liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan maltillisesti mediamainonnan asteittaisen kasvun seurauksena vuoden 2009 tasosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan lähellä edellisvuoden tasoa.
Tilinpäätöstiedote 2009