Tilattavien, yhdestä viiteen kertaan viikossa ilmestyvien paikallislehtien lukemista on tutkittu jälleen kerran laajalla valtakunnallisella kyselytutkimuksella. Tuloksissa korostuu paikallislehtien vahva asema ilmestymispaikkakuntansa uutisten, kuntien ja seurakuntien päätösten tiedonvälittäjänä ja paikkakunnan kaupan ja palvelujen ilmoitusvälineenä. Paikallislehtien vahvuutena on VPT 2009 -tutkimuksen mukaan paikkakunnan puolesta puhuminen ja hengenluonti. Lehti koetaan hyödylliseksi ja läheiseksi. Pääosa lukijoista lukee sen kannesta kanteen, lähes puolet lukee useampaan kertaan ja säilyttää yli viikon tai pidempään.

Paikallislehdillä alueellaan paras viikkotavoittavuus

VPT 2009 -tutkimuksen on tehnyt markkinatutkimusyritys Tietoykkönen Oy Suomen Paikallismediat Oy:n toimeksiannosta lokakuun 2007 ja lokakuun 2009 välisenä aikana. Tulos perustuu 10 088 puhelinhaastatteluun 45 paikallislehden pääasiallisilla levikkialueilla. Sukupuolen, iän, asuinalueen ja äidinkielen mukaan kiintiöity otos kattaa 15–79 -vuotiaat miehet ja naiset näillä alueilla. VPT-tietopankkiin pohjautuvassa tutkimusraportissa esitetään näiden 45 tutkimuksen tulosten keskiarvot.

Paikallislehdillä on alueillaan paras, 89 prosentin viikkotavoittavuus, eli paikallislehtiä lukee 89 prosenttia alueen 15–79 vuotiaista. Vertailussa maakuntalehden viikkotavoittavuus oli 73 ja kaupunkilehden 59 prosenttia. Lukemistarkkuudessa paikallislehti osoittaa vahvan siteen lukijaansa: kannesta kanteen tai lähes kokonaan sen lukee 62 prosenttia, kun maakuntalehden
ja kaupunkilehden lukee yhtä tarkasti 37 ja 26 prosenttia vastaajista.

Kunnalliset asiat ja kaupan tarjoukset luetaan

Asuinkuntaa koskevien uutisten ja tapahtumien tietolähteenä paikallislehdellä on tärkeä rooli. 77 prosenttia saa parhaiten tietoa kotipaikkakuntansa uutisista ja 72 prosenttia kunnallisista asioista ja päätöksistä paikallislehdestään. Maakuntalehti pääsee parhaiden tietolähteiden vertailussa 20 prosentin molemmin puolin ja kaupunkilehti jää parhaimmillaankin 11 prosenttiin. Paikallislehti on selvästi vahvin myös seurakunnan asioiden tietolähteenä.

Päivittäistavarakaupan tarjouksista katsoo saavansa parhaiten tietoa paikallislehdestä 49 prosenttia, maakuntalehdestä 14 ja kaupunkilehdestä 11 prosenttia vastaajista. Palveluilmoitusten ja lukijoiden omien ilmoitusten seuraamisessa paikallislehdellä on alueellaan niin ikään täysin selvä ykkösasema. Mielikuvissa suurin ero paikallislehden eduksi syntyy kysyttäessä eri medioiden roolia paikkakunnan puolestapuhujana ja hengenluojana.

Tutkimuksen teettäjä on Suomen Paikallismediat Oy, joka on 140 tilattavan paikallislehden myynti- ja markkinointiyhtiö.