Erkka Rantanen
Erkka Rantanen

Erkka Rantanen, 39 v., KTM, on nimitetty PHD Finland Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy tehtäväänsä PHD:n Account Directorin paikalta. Tom Jungell luovutti vetovastuun Erkka Rantaselle 25.1.2010 alkaen ja jatkaa itse toisessa tehtävässään mediatoimistokonserni Omnicom Media Group Finlandin toimitusjohtajana.

Erkka Rantanen on työskennellyt PHD Finlandissa sen perustamisesta helmikuusta 2007 lähtien. Sitä ennen hän työskenteli Omnicom Media Group Finland-konsernin toisessa tytäryhtiössä OMD Finlandissa 7 vuotta mm. suunnittelupäällikkönä.

”PHD Finland täyttää pian kolme vuotta ja toiminta on saatu erinomaiseen vauhtiin. Nyt on otollinen aika antaa ohjat Erkalle, jolla on ollut keskeinen rooli PHD:ssä alusta alkaen. Hän on markkinoinnillisella ja strategisella osaamisellaan ja taitavalla asiakastyöskentelyllään vahvasti vaikuttanut PHD:n menestykseen. Itse keskityn nyt konsernin toimitusjohtajan tehtäviin ja luottavaisin mielin luovutan PHD:n vetovastuun Erkalle”, sanoo Tom Jungell.