Mainostajat suunnittelevat edelleen verkkomainonnan lisäämistä, mutta nyt myös television näkymät ovat selvästi viime aikoja otollisemmat. Sanoma- ja aikakauslehtimainonnan merkittävää piristymistä ei vielä ole havaittavissa. Yritykset suhtautuvat luottavaisesti kysyntänsä kehitykseen.

Mainontaansa lisääviä jo 37 prosenttia

Mainostajilla on selvästi myönteisempi vire kuin viime vuoden syksyllä. Mainosbarometrin vastaajista 37 prosenttia aikoo lisätä panostuksiaan tänä vuonna, 19 prosenttia vähentää niitä ja 44 prosenttia säilyttää edellisen vuoden tason. Lisääjien ja vähentäjien erotuksena muodostuva saldoluku on 19. Syyskuun tutkimuksessa mainonnan karsijoita oli saman verran, mutta lisääjiä vain 24 prosenttia. Kaikkien aikojen synkimmät tulokset saatiin vuosi sitten tammikuussa, kun saldoluku oli -41.

Mainontaansa lisäävät ilmoittavat kasvuksi keskimäärin 15 prosenttia. Budjettiinsa supistuksia kaavailevat aikovat leikata keskimäärin 16 prosenttia.

–Tulokset antavat vahvan merkin siitä, että markkinointiviestinnän investoinnit alkavat elpyä, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Televisio uuteen nousuun

Lähes kaikkien medioiden näkymät ovat syksyä valoisammat. Mainostajien Liiton jäsenyritykset aikovat suosia digitaalista mediaa markkinointiviestinnässään. Suurimmat saldoluvut keräävät verkkomedia yhteensä (77), sähköposti (67) ja mobiilimainonta (54). Televisiomainonnan saldoluku hyppää nyt peräti 29:ään, kun se pysyi negatiivisena kahdessa edellisessä tutkimuksessa. Piristyvästä tilanteesta saavat osansa myös telemarkkinointi (26), toimenpiteet myymälöissä (25), suoramarkkinointi kokonaisuudessaan (18) ja radio (17). Mainostajien suunnitelmat sanoma- ja aikakauslehtien suhteen ovat edelleen vaisuja: saldoluvut ovat miinusmerkkisiä, joskin hieman lohdullisempia kuin syksyllä. Esimerkiksi sanomalehtien saldoluku on -19 ja aikakauslehtien -11.

–Kaikki mediat eivät pääse nauttimaan tänä vuonna häämöttävästä mainospanostusten kasvusta. Tämä ennakoi pysyvämpiä muutoksia mediapanostusten jakoon pitkällä aikavälillä, arvioi Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Kahdeksan kymmenestä tekee hakukonemainontaa

Mainostajien Liiton jäsenyrityksiltä kysyttiin myös erikseen, käyttävätkö he hakukonemainontaa. Valtaosa eli 79 prosenttia kertoo hyödyntävänsä hakukonemainontaa jossain muodossa. Palvelualojen yrityksistä näin tekevät lähes kaikki tutkimukseen vastanneet. Yrityksistä 70 prosenttia ostaa mainostilaa mediatoimiston tai hakukonemainontaa välittävän yrityksen kautta ja suoraan hakukoneyritykseltä (esim. Google) 27 prosenttia.

Joka kymmenes suunnittelee mediastrategiaansa kvartaaleittain

Yli puolella vastaajista (55 %) mediastrategian suunnittelurytmi on vuosi ja noin viidenneksellä puoli vuotta. Kolmannesvuosittain mediastrategian päivittää viisi prosenttia ja neljännesvuosittain 11 prosenttia yrityksistä. Kampanjatasolla toimii 6 prosenttia yrityksistä.

Suunnittelurytmi on pysynyt ennallaan parin viime vuoden aikana noin puolella Mainosbarometriin vastanneista. Entistä lyhyemmällä aikajänteellä toimii 38 prosenttia.

Vilkastuvaan kysyntään uskotaan

Mainostajat suhtautuvat luottavaisesti oman yrityksensä kysyntänäkymiin tänä vuonna. Kaikkien vastaajien saldoluvuksi tulee 52, kun parempia näkymiä odottaa 56 prosenttia ja heikompia vain neljä prosenttia. Syksyn Mainosbarometrissa saldoluku oli 44. Edellisen tutkimuksen tapaan toimialoista kauppa on optimistisin.