Selvitystyön tavoitteena on löytää keinoja, joilla voidaan vahvistaa äänestäjien mahdollisuutta saada monipuolista ja tasapuolista tietoa ehdokkaista. Työssä kuullaan politiikan ja median toimijoita, vaaleihin ehdokkaina osallistuneita henkilöitä ja aktiivisia äänestäjiä. Työn tulee olla valmis maaliskuun 2010 lopussa.

Tiedotusvälineiden yleinen merkitys vaaleissa on viime vuosikymmenten aikana lisääntynyt. Vaalikampanjat ovat muuttuneet entistä kalliimmiksi ja televisio- ja sanomalehtimainontaan käytetään yhä enemmän varoja.

Keskusteluun on noussut ehdokkaiden mahdollisuus tasa-arvoiseen näkyvyyteen ja esimerkiksi äänestäjille entuudestaan tuntemattomien ehdokkaiden mahdollisuus tulla valituksi ilman huomattavaa kampanjabudjettia.

Ehdokkaiden näkyvyyttä koskeva selvitys voi pitää sisällään ehdotuksia sekä hallinnolle, puolueille että medialle. Keinoja vaalien maksuttoman julkisuuden vahvistamiseen tarkastellaan selvityksessä sekä ehdokkaiden ja puolueiden että kansalaisten ja median näkökulmasta.

Selvitys liittyy vaalirahoitusuudistukseen, josta hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat yhdessä oikeusministeri Tuija Braxin kanssa viime marraskuussa.