Julkisen sanan neuvostoon on tullut perjantaina puoliin päiviin mennessä noin 120 kantelua Kaarina Hazardin kolumnista 13. tammikuuta ilmestyneessä Iltalehdessä. Kanteluita on riittävästi, JSN ilmoittaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että nyt vastaanotetuista kanteluista ilmenevät ne seikat, joiden perusteilla kolumnia halutaan neuvostossa käsiteltävän. Kilomäärää enemmän ratkaisevat kanteluista ilmenevät sisältöseikat.

JSN:n kanteluohjeiden mukaan ”Jokainen, joka haluaa saattaa hyvää journalistista tapaa tai ilmaisu- ja julkaisuvapautta koskevan asian JSN:n käsiteltäväksi, voi tehdä kantelun. Jos kantelu koskee esimerkiksi yksityisyyden suojaa tai siihen verrattavaa seikkaa, on kantelulle oltava asianomistajan suostumus.”

Neuvoston uusi puheenjohtaja Risto Uimonen aloittaa helmikuun alussa työnsä. Sen jälkeen ratkaistaan, kuinka kanteluiden kanssa menetellään.