Mainostajien Liiton mainos- ja mediatoimistosuhteet -tutkimuksen mukaan joka neljäs vastaaja ilmoitti käyttävänsä ulkomaista mainostoimistoa. Niistä, jotka eivät vielä käytä, puolet ilmoittaa, että voisi näin tehdä.

Siirtyminen kiinteään palkkioon mainostoimistosopimusten veloitusperusteena näyttää jatkuvan, kun taas aikaveloituksen suosio vähenee. Mainostajat toivovat toimistoilta entistä enemmän asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä, strategista kumppanuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä.

–Mainostajien halukkuus käyttää ulkomaisia mainostoimistoja ennakoi, että suomalaisten toimistojen on valmistauduttava entistä tiukempaan kilpailuun tulevaisuudessa, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Mainostoimistoyhteistyössä käytetyin laskutustapa on kiinteä palkkio, jota käyttää 38 prosenttia, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 49 prosenttia. Aikaveloituksen käyttö on pysynyt samana: sen perusteella maksaa 27 prosenttia. Pääsääntöisenä palkkiotapana tulokseen perustuvaa järjestelemää käyttää vain yksi prosentti. Kuitenkin kuusi prosenttia vastaajista ilmoittaa soveltavansa tulospohjaista palkkiota vähintään osana mainostoimistosopimustaan.

Mainostoimistoissa tuntihinnat laskeneet

Edellisen vuoden vastaavaan tutkimukseen verrattuna mainostoimiston johdon tuntihinta on laskenut kolme prosenttia 150 euroon. Copywriterin ja AD:n 130 euron tuntumassa olevat tuntihinnat ovat myös laskeneet noin 120 euroon. Digitaalisen viestinnän suunnittelun tuntihinta on 120 euroa ja teknisen toteutuksen 104 euroa. Aikaveloitussopimusten vähäisyyden vuoksi tähän kysymykseen saatiin alle 20 vastausta.

Mainostajilta kysyttiin myös arviota tuntihintojen kehittymisestä vuonna 2010. Valtaosa, 71 prosenttia arvelee hintojen pysyvän ennallaan, laskua ennakoi 20 prosenttia ja nousua yhdeksän prosenttia

Mainostajat toivovat toimistoilta läpinäkyvyyttä ja strategista kumppanuutta

Tutkimuksessa kysyttiin myös, miten mainostoimistot voisivat parantaa toimintaansa mainostajan kannalta. Kysymys kirvoitti runsaasti toiveita, joista kolme asiaa nousee useimmin esille: asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, strateginen kumppanuus sekä läpinäkyvyys toiminnassa yleensä ja laskutuksessa

Yrityksen hankintaosaston tai -henkilöiden asiantuntemusta markkinointiviestinnän ostoissa hyödyntää 28 prosenttia vastaajista. Edellisenä vuonna luku oli 36 prosenttia.

Tilintarkastajien tai media-auditoijien käyttö on edelleen vähäistä. Tutkimukseen vastanneista 48 prosenttia ei osannut sanoa, tarkastaako joku omaa asiakkuutta koskevat tiedot mainostoimistossa; 38 prosenttia ilmoitti, että tietoja ei tarkasteta.

Mediatoimistojen käyttö vähentynyt

Mediatoimistoa käyttää 69 prosenttia vastaajista, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 76 prosenttia.

Mediatoimistosopimuksissa yleisin laskutusperuste on palvelupalkkio, jota käyttää 71 prosenttia. Palvelupalkkion ja aikaveloituksen yhdistelmä on käytössä 15 prosentilla ja kiinteä kuukausi- tai vuosipalkkio 6 prosentilla.