Uimonen valittiin kolmivuotiskaudeksi 1.2.2010-31.12.2012.

Kannatusyhdistys sitoutui tukemaan puheenjohtajan itsenäistä roolia ja neuvoston työtä. Kannatusyhdistys haluaa myös vahvistaa Julkisen sanan neuvoston ja itsesääntelyn uskottavuutta yleisön silmissä. Osana tätä prosessia selvitetään Journalistin ohjeiden uudistustarpeita.