Valtioneuvosto on vahvistanut valtion televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelman vuodeksi 2010.

Rahaston kertymäksi vuonna 2010 arvioidaan 436 miljoonaa euroa. Summa muodostuu televisiomaksuista. Valtioneuvosto päätti lokakuussa korottaa televisiomaksua kolme prosenttia vuoden alusta lähtien.

Televisiomaksujen perinnästä ja tarkastuksesta aiheutuviin kuluihin myönnetään Viestintävirastolle rahaston varoista 10,5 miljoonaa euroa.