Tutustuttuani huolellisesti lähes 300 lausuntoon, olen päättänyt, että en esitä muutoksia tekijänoikeuslakiin, sanoo kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, joka vastaa tekijänoikeusasioista opetusministeriössä.

<>Kun virkamiestyöryhmän esitys työ ja virkasuhteessa luotuja teoksia koskevista tekijänoikeuksista luovutettiin 4.11.2009, korostin että se oli virkamiesesitys ja että poliittisten johtopäätösten aika on vasta laajan lausuntokierroksen jälkeen. Esitys lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyi 7. joulukuuta.

-Tekijänoikeusasioista vastaava hallituksen ministeriryhmä, jota johdan, on keskustellut asiasta ja olen torstai-aamupäivän aikana kertonut ryhmän ministereille päätöksestäni.

Päätökselleni on useita perusteluita, sanoo Wallin.

-Lausuntokierroksella esitystä arvosteli erityisesti taidekenttä, mutta tosiasiassa myös työnantajat. Toiset katsoivat, että esitys ei mennyt riittävän pitkälle ja he halusivat vahvistaa työnantajan mahdollisuutta hyödyntää teosta. Toiset puolestaan näkivät, että ehdotus meni aivan liian pitkälle ja heikentää työntekijöiden sopimusoikeudellista asemaa.

-Arvioni mukaan tämänhetkiset suuret näkemyserot tekevät mahdottomaksi löytää onnistunutta kompromissiratkaisua, joka hämärtämisen sijaan selventäisi voimassa olevaa oikeuskäytäntöä. Nykytila pitää tosin sisällään harmaita alueita, mutta kun ei voida olla varmoja, että lakiesitys tarjoaisi oikeita ratkaisuja eikä uusia tulkintaongelmia, ei ole syytä antaa esitystä, sanoo Wallin.

-Tällä hallituskaudella on kulttuuriin ja luovaan talouteen panostettu, myös taloudellisesti. Valtion kulttuuribudjetti on kasvanut 37 prosenttia, kulttuurin tekijöiden sosiaaliturvaa on parannettu ja kulttuurin yhteiskunnallinen painaoarvo on vahvistunut. Siksi olisikin epäloogista esittää tekijänoikeuslakiin muutosta, jonka epäillään heikentävän luovan kentän asemaa ja oikeuksia. Mieluummin vapauttaa kuin kahlita on kultainen sääntö ilmeisesti myös kulttuuripolitiikassa, toteaa Wallin.

Wallinin mukaan ajankohtainen työsuhdetekijänoikeuksia koskeva lainvalmistelu ei jatku tämän hallituksen aikana.

-Minun osaltani asia on loppuun käsitelty, sanoo hän.