Sen sijaan koko väestön keskuudessa televisio on tärkein ajankohtaisuutisten lähde ja vasta sen jälkeen painetut lehdet ja internet. Selvityksen mukaan sähköinen asiointi, tiedon hakeminen ja yhteydenpito ovat suomalaisille tärkeimmät syyt käyttää internetiä. Sen sijaan nuorille, 15-24-vuotiaille, yhteydenpito on selvästi tärkein peruste internetin käytölle.

Vaikka pelaaminen, musiikin kuuntelu ja tv-ohjelmien sekä videoiden katselu on nuorilla myös yleistä, yhteydenpito koetaan selvästi kaikista tärkeimmäksi syyksi käyttää internetiä. Nuorten yhteydenpitotavat ovat hyvin moninaiset, sillä niihin sisältyvät muun muassa sähköpostiviestit, internetpuhelut, pikaviestit ja Facebookin tapaiset keskustelufoorumit.

Sähköistä asiointia ja tiedon hakemista lukuun ottamatta internetpalvelujen käyttö vähenee melko tasaisesti siirryttäessä nuoremmista ikäryhmistä vanhempiin. Nuorista 62 prosenttia käyttää internetiä musiikin ja radion kuunteluun, kun taas 35-44-vuotiaissa vastaava luku on vain 36 prosenttia, ja vanhimmassa ikäryhmässä eli 65-79-vuotiaissa enää 8 prosenttia.

Puhelinpalvelujen asema on yhä vahva

Internetin kasvavasta suosiosta huolimatta puhelujen ja tekstiviestien asema viestintämuotoina on edelleen vahva. Lähes kaikki suomalaiset pitävät puheluita tärkeimpänä tapana olla yhteydessä esimerkiksi ystäviin ja sukulaisiin. Toiseksi tärkein viestintämuoto ovat tekstiviestit. Kolmanneksi tärkein yhteydenpitotapa on sähköposti. Nuorten keskuudessa pikaviestimiä ja keskustelufoorumeita piti tärkeimpinä useampi kuin joka kymmenes ja sähköpostia vain yksi sadasta.

Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina -selvitykseen haastateltiin 2001:tä 15-79-vuotiasta suomalaista 16.9.-2.10.2009. Selvityksen toteutti IRO Research Oy.