Liitto kannattaa sen vuoksi opetusministeriön virkamiestyöryhmän huolella laadittua ehdotusta täydentää tekijänoikeuslakia säännöksillä tekijänoikeuden siirtymisestä työsuhteessa.

Sanomalehdistö on keskellä syvälle käyvää murrosta. Uusi viestintäteknologia ja internet mullistavat media-alan toimintatapoja, sisältöjen jakelua ja liiketoimintaa. Tässä tilanteessa lehtiyritykset tekevät parhaansa sopeutuakseen uuteen aikakauteen ja säilyttääkseen mahdollisimman monta työpaikkaa.

Tekninen kehitys on nopeaa ja yritysten on vaikea ennakoida, mitkä sisältöjen julkaisualustat ja jakelukanavat palvelevat parhaiten lukijoita tulevaisuudessa. Yritysten on voitava kehittää toimintaansa varmoina siitä, että ne voivat käyttää työntekijöiden tuottamaa sisältöä sekä itse että mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaikilla muillakin toimialoilla työnantajat voivat hyödyntää vapaasti työntekijöidensä työn tuloksia.

Uudet julkaisukanavat ja -menetelmät vaativat usein sisällön muokkaamista juuri asianomaiseen välineeseen sopivaksi. Sanomalehtien Liitto pitää lakiesityksen sisältämää muunteluoikeutta välttämättömänä osana tekijänoikeuslain uudistusta.

Sanomalehtien Liitto muistuttaa, että työsuhteissa työntekijät tekevät sisältöä täydellä palkalla, työnantajan ohjauksessa ja tukemina, työnantajan tarjoamilla työvälineillä, lähes poikkeuksetta työnantajan tiloissa ja kustannuksella, usein laajassakin yhteistyössä ja niin, että työnantaja kantaa taloudellisen riskin toiminnasta. Tekijänoikeus on myös medialiiketoiminnan harjoittamisen edellytys.