Markkinointiviestintäalan tulevaisuudenodotukset ovat hieman optimistisemmat kuin teollisuuden ja palvelujen odotukset Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) barometrissa. Ensi vuonna koko markkinointiviestintäalan odotetaan kasvavan 2,88 prosenttia.

Yritystyypeittäin digi- ja viestintätoimistoiden tulevaisuudenodotukset ovat erittäin optimistisia, mainostoimistoiden varovaisen positiivisia ja mediatoimistoiden pessimistisimpiä.

Kaikkien asiakastoimialojen odotetaan kasvavan lukuun ottamatta julkista sektoria. Suurimmat kasvuodotukset ovat kuluttajakaupassa ja -palveluissa. Yritysten välisen kaupankäynnin asiakastoimialoilla odotetaan lieviä piristymisen merkkejä, mutta kasvuodotukset ovat maltillisia.

Palvelulajeittain tarkasteltuna digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelun kasvuodotukset ovat edelleen korkeita. Erittäin hyvät kasvuodotukset ovat digitaalisen mainonnan tuotannossa, jakelutie- ja myymälämarkkinoinnissa sekä viestintästrategioissa ja -konsultoinnissa.

MTL-Barometrillä mitataan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten käsitystä toimialan suhdannekehityksestä lähitulevaisuudessa. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain. Neljännen vuosineljänneksen kysely lähetettiin 439 yrityksen toimitusjohtajalle 23.11.–1.12. välisenä aikana. Vastaajien määrä oli 112 ja vastausprosentti 25,5. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan.