Viestinnän Keskusliiton mielestä työnantajan on voitava hyödyntää palkkatyönä tehtävien lehtijuttujen ja valokuvien tekijänoikeuksia toiminnassaan.

Liitto kannattaa opetusministeriön virkamiestyöryhmän esittämää tekijänoikeuslain työsuhteessa luotuja teoksia koskevaa muutosehdotusta. Muutos selkiyttää nykytilaa, jos osapuolet eivät ole sopineet tekijänoikeuksista keskenään.

”Digitaalinen murros koettelee media-alaa ja pirstoo markkinoita ennennäkemättömällä tavalla. Jotta yritykset pärjäisivät tässä myllerryksessä, työnantajan käyttöoikeuden on oltava mahdollisimman selvä”, toteaa Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson.

”Jos tekijänoikeuksia ei saada tehokkaasti yritysten käyttöön, kuinka ihmeessä ne voisivat tarjota työpaikkoja tulevaisuudessa tekijöille”, hän ihmettelee. ”On hyvä, että Suomen hallitus kantaa huolta työllisyydestä. Hallitus on jo aikaisemmin IPR-strategiassaan linjannut, että työsuhdetekijänoikeudesta säädetään lailla”, hän jatkaa.

Esityksen mukaan osapuolten välinen sopimus on jatkossakin ensisijainen tapa ratkaista, kuka omistaa palkkatyönä tehdyn aineiston tekijänoikeudet. Sopimuksen puuttuessa työnantaja saisi lakiehdotuksen mukaan oikeuden käyttää tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa, jonka työntekijä tekee työtehtävinään.

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon opetusministeriön virkamiestyöryhmän ehdotuksesta.