-Sanomalehtikustantajien välisen yhteistyön merkitys korostuu
mediatoimialan murroksessa. Yhteishankinnat ovat luonteva yhteistyönmuoto. Tavoitteenamme on tehostaa hankintaprosesseja ja parantaamateriaalien laatua entisestään. Parhaimmillaan yhteistyö edistäämyös kotimaassa valmistettavien materiaalien, kuten sanomalehtipaperin ja painovärien, kehitystyötä, kertoo Helvi Liukkaala, Aamulehden lehtipainon johtaja ja Alma Median
painotoiminnan ketjun vetäjä.

Alma Media tiedotti 4.11.2009, että konsernin paino- ja
jakeluliiketoiminta organisoidaan uudelleen yhdistämällä ne uudeksi konsernitason palveluyksiköksi. Muutos koskee Alma Median kolmea lehtipainoa sekä varhaisjakeluyhtiö Aamujakelu Oy:tä. Uuden yksikön on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2010.