Kilpailuun voi osallistua 1.10.2007—28.2.2010 välisenä aikana julkaistulla artikkelilla tai radio-ohjelmalla. Kilpailutöissä on keskityttävä EU:n laajentumiseen ja tarkasteltava sitä luovista ja ajatuksia herättävistä näkökulmista. Kilpailutyöt voivat olla joko yksilö- tai ryhmätöitä (enintään 3 hengen ryhmä). Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun enintään kolme työtä.

Kilpailuun rekisteröidytään sen verkkosivuilla. Osallistujien on lisäksi lähetettävä kilpailun järjestäjille kilpailutyönsä (painettu teksti, Internetissä julkaistu artikkeli tai radio-ohjelma) sekä todiste sen julkaisemisesta.

Kansalliset tuomaristot valitsevat jokaisesta osallistujamaasta yhden voittajan, joka pääsee historialliselle kulttuurimatkalle Istanbuliin toukokuussa 2010. Eurooppalainen tuomaristo valitsee lisäksi kansallisten voittajien joukosta kolme erikoispalkinnon voittajaa seuraavissa luokissa: omaperäisin työ, paras selvitystyö ja paras journalistinen tyyli. Erikoispalkinnon voittajat saavat palkinnoksi matkan toivomaansa pääkaupunkiin Euroopassa.