Esityksen toteuttaminen johtaisi käytännössä siihen, että tekijänoikeuksista sopiminen työsuhteissa lakkaisi. Työnantaja saisi jopa oikeuden myydä teosta eteenpäin minne tahansa sekä muunnella teosta tahtomallaan tavalla sopimatta asiasta tekijän kanssa. Myös haastateltavan oikeudet vaarantuisivat, koska yhdelle tiedotusvälineelle annettu haastattelu kuvineen voitaisiin julkaista muissakin medioissa.

Työryhmä esittää, että työnantajalla ja työntekijällä olisi rinnakkaiset oikeudet teoksen taloudelliseen hyödyntämiseen. Journalistiliiton liittovaltuusto katsoo, että esitys on tältä osin harhaanjohtava, sillä työsopimuslaki rajoittaa työntekijän oikeutta kilpailla työnantajansa kanssa.

Työryhmän mukaan esitys ei koske freelancereita. Osa freelancereista tekee kuitenkin työsuhteista työtä, jolloin he kuuluvat esityksen piiriin. Yrittäjäfreelancerit taas myyvät käyttöoikeuksia työhönsä. Niiden korvauksista mediatalot pyrkivät tinkimään vaatimalla yrittäjiltä samat, jopa laajemmat oikeudet kuin työsuhteisilta. Esitys siis johtaisi freelancereiden ansionmenetyksiin.

Journalistiliiton liittovaltuusto pitää tekijänoikeuslakiin esitettyä muutosta epäonnistuneena, huonosti perusteltuna ja toimimattomana. Liittovaltuusto vastustaa tekijänoikeuslain muuttamista esityksen mukaiseksi.