Digitaalisen viestinnän ohjelmistotalo Koodiviidakko Oy on julkaissut maksuttoman, 42-sivuisen sähköpostimarkkinoijan oppaan. ”Sähköpostimarkkinoinnissa onnistuminen tuo tuloksia edullisesti, mutta epäonnistuminen vie pahimmillaan yrityksen maineen. Kaikkien saatavilla olevan maksuttoman oppaan myötä haluamme auttaa yrityksiä onnistumaan omassa sähköpostimarkkinoinnissaan”, toimitusjohtaja Samuli Tursas Koodiviidakko Oy:stä kertoo.

Sähköpostimarkkinointi on kehittynyt vaativaksi, ammattimaiseksi toiminnaksi samaan aikaan kun sähköpostien käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Tarkoituksena on jakaa tietoa aiheesta kaikille, jotka haluavat viestiä sähköpostin välityksellä tietylle kohderyhmälle ammattimaisesti. Opas on vapaasti ladattavissa internetistä, osoitteesta www.sahkopostimarkkinointi.info.

Sähköpostimarkkinointi on lisännyt huomattavasti suosiotaan viime vuosina Suomessa, mutta kokemusperäistä tietoa ja kirjallisuutta aiheesta on ollut vähän saatavilla. Koodiviidakko on koonnut vuosien työskentelyn seurauksena käytännönläheisen teoksen, joka auttaa sähköpostimarkkinoijaa onnistumaan omassa työssään. Koodiviidakon julkaisemassa oppaassa on hyödynnetty Postiviidakko -sähköpostimarkkinointityökalun kehityksestä ja käytöstä saatuja kokemuksia.

”Sähköpostimarkkinoinnista on kasvanut varteenotettava viestinnän jakelutie. Olemme työssämme tavanneet paljon markkinoinnin ammattilaisia ja huomanneet, että on olemassa paljon kysymyksiä siitä kuinka sähköpostimarkkinointia tulisi toteuttaa. Maksuttoman oppaan avulla haluamme tuoda vastauksia näihin kysymyksiin”, toimitusjohtaja Samuli Tursas kertoo.

Oppaassa tuodaan esille sähköpostimarkkinoinnin hyötyjä, keinoja ja sitä kuinka vältetään pahimmat sudenkuopat. Opas on kirjoitettu selkeyttämään termistöä, kertomaan tekniikasta, käyttötavoista ja lainsäädännöllisistä seikoista. Teoksessa on runsaasti käytännön vinkkejä ja siinä selostetaan alan hyväksi havaittuja toimintatapoja sekä tärkeimmät viranomaisohjeet ja lainkohdat.

Sähköpostimarkkinoijan opas on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet aiheesta joko teknisessä, akateemisessa tai kaupallisessa mielessä. Kaikkea oppaasta löytyvää tietoa voi vapaasti käyttää omiin tarkoituksiinsa. Opas elää ajan mukana ja sitä päivitetään aina kun se on aiheellista. Kirjaa muokataan myös saatujen palautteiden ja kommenttien perusteella. “Keräämme kommentteja ja palautetta laajasti alan eri toimijoilta. Olemme saaneet palautetta myös sosiaalisen median, esimerkiksi Twitterin, kautta. Tavoillemme uskollisena haluamme pitää koko oppaan ja tuotantoprosessin sähköisenä ja vuorovaikutteisena”, Samuli Tursas kertoo.