Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys teki henkilövalintoja 18.11.2009 syyskokouksessaan. Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2010 valittiin kanavapäällikkö Riitta Pihlajamäki’ Yleisradiosta. Hallituksen jäseniksi valittiin Journalistiliiton puheenjohtaja *Arto Nieminen ja johtaja Pasi Kivioja Sanomalehtien liitosta. Samat henkilöt ovat istuneet hallituksessa myös kuluvan vuoden. Puheenjohtajuus vaihtui Niemiseltä Pihlajamäelle. Taustalla on periaate, jonka mukaan puheenjohtajuus on vuoroittain kustantajilla ja toimittajilla.

Kannatusyhdistyksen syyskokous valitsi Julkisen sanan neuvostoon jäseneksi toimittaja Tuomo Lappalaisen Suomen Kuvalehdestä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen toimittaja Seija Lappalaisen Lapin Kansasta. Heidän kautensa alkaa vuoden 2010 alusta ja kestää vuoden 2012 loppuun. Lappalaiset valittiin kolmivuotiskautensa päättäneiden toimittaja Tarja Liuhan ja tuottaja Matti Salmenkankaan tilalle.

Ohjemuutoksiin työryhmä

Syyskokous myös päätti, että yhdistys tutkii Journalistin ohjeiden muutostarpeet. Työ koskee toisen työn käyttämistä eli lainaamista ja kouluampumisten mahdollista vaikutusta ohjeisiin. JSN:n puheenjohtaja Pekka Hyvärinen nimitti ohjetyöryhmään JSN:n varapuheenjohtajat Susanna Reinbothin ja Matti Saaren sekä sihteeriksi Nina Porran JSN:n toimistosta. Työryhmä tekee esityksensä yhdistyksen kevätkokoukselle ennen kesää. Sitä ennen kuullaan laajasti ainakin JSN:n taustayhteisöjä kahdessa vaiheessa.

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Neuvostossa on seitsemän tiedotusvälineiden edustajaa ja kolme yleisön edustajaa. Puheenjohtajana toimii Pekka Hyvärinen.

JSN:n kannatusyhdistys huolehtii neuvoston taloudesta ja valitsee neuvoston puheenjohtajan sekä tiedotusvälineiden edustajat. Jusanek myös vahvistaa kulloinkin voimassa olevat Journalistin ohjeet. Yhdistyksen jäseninä ovat Aikakauslehtien Liitto, Sanomalehtien Liitto, Suomen Journalistiliitto, Yleisradio Oy, Suomen Televisioiden Liitto, Radio- ja televisiotoimittajien Liitto, Suomen Radioiden liitto, Kaupunkilehtien Liitto ja Paikallislehtien Liitto.