Valokuvaaminen julkisella paikalla on yleensä sallittua. Valokuvan julkaisua on kuitenkin aina harkittava erikseen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat kuvan julkaistuaan on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

JSN:n mielestä kantelija on tunnistettavissa valokuvasta, joka on julkaistu leipäjonoista kertovan jutun yhteydessä. Kuvan julkaisuun olisi tarvittu suostumus, koska kyse on yksityiselämään kuuluvasta erittäin arkaluontoisesta seikasta.

Kuvaamisesta oli sovittu etukäteen

Päätoimittaja Kari Vainio vastaa, että jutun toimittaja ja valokuvaaja olivat sopineet järjestäjien kanssa paikalle menemisestä ja kuvaamisesta. Valokuvaaja oli omasta mielestään toiminut hyvin avoimesti ja näkyvästi kuvaustilanteessa. Kukaan ei ollut missään vaiheessa kieltänyt häntä kuvaamasta tai ilmaissut minkäänlaisia rajoituksia kuvaamiselle.

Kuvaaja oli päätoimittajan mukaan toiminut lehden yleisten ohjeiden mukaan: kuvaaminen on sallittua julkisella paikalla ja vaikka kuvaaminen on luvallista julkisilla paikoilla, on kohteliasta monissa tapauksissa sopia etukäteen tilojen haltijan tai järjestäjän kanssa kuvaamisesta, eikä ihmisiä saa kuvata halventavassa tarkoituksessa tai paljastaa erityisen arkaluontoisia asioita.

Turun Sanomien tarkoitus ei ollut aiheuttaa kärsimystä tai halveksuntaa kuvan kohteelle, vaan ainoa taho, joka voi katsoa olevan kritiikin kohteena on yhteiskunta, joka ei ole pystynyt järjestämään jäsenilleen parempaa tapaa jokapäiväiseen toimeentuloon.

Lehden tarkoitus päätoimittajan mukaan oli tuoda juttukokonaisuudella julki se tilanne, johon julkisten turvaverkkojen heikentyminen on johtanut. Lehti halusi osoittaa, että kyseessä on laaja, suomalaiseen yhteiskuntaan jo juurtunut ja hyväksytty ilmiö. Näin ollen ruokajakelua tai niiden tarjontaa hyödyntäviä kansalaisia ei yhteiskunnassa millään tavoin halveksita, vaan he ovat yhä laajemmin myös tiedostusvälineissä osoitetun myötätunnon kohteena.

Ruokajakelusta kertova juttu oli osa kokonaisuutta, jossa TS kertoi työttömyyden kasvattavien toimentulotuen kuluja varsinaissuomalaisissa kunnissa. Myöskään työttömiä kohtaan TS ei halua millään tavoin osoittaa halveksuntaa, vaan jälleen korostaa taantuman mukanaan tuomaa vaikeata taloudellista ja yhteiskunnallista tilannetta.

Päätoimittaja ymmärtää, että kuvan julkaiseminen on voinut aiheuttaa mielipahaa kantelun tekijälle, mutta hän ei ole kuitenkaan millään tavalla joutunut halveksunnan kohteeksi, eikä kuvassa tai jutussa otettu esille mitään erityisen arkaluontoista asiaa.