-Tämä edellyttää tekijänoikeuskorvauksiin uusia malleja, jotka mahdollistavat musiikin ammattimaisen tekemisen myös jatkossa, totesi viestintäministeri Suvi Lindén Teoston ja Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan seminaarissa 5. marraskuuta.

-Meneillään on suuri toimintaympäristön muutos: musiikkia ei enää mielletä perinteiseksi tallenteeksi. Siksi tekijänoikeuskysymyksissäkin on kiire päästä irti tallennesidonnaisuudesta.

Lindénin mukaan nykyisessä lainsäädännössä oleva luokittelu esimerkiksi televisio-, radio- tai on-demand -palveluiksi menettää merkityksensä.

Musiikki on saatava lisensoitua joustavasti ja tehokkaasti sähköisiin palveluihin. Uudentyyppisissä palveluissa olisi löydettävä tapa, jolla samanaikaisesti turvataan tekijänoikeuksien haltijoiden edut sekä toisaalta edistetään uusien, innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä.

Lindén viittasi puheessaan myös EU:n tietoyhteiskunta- ja sisämarkkinakomissaarien tavoitteeseen tehdä musiikkipalvelujen kehittäjille nykyistä helpommaksi hankkia teoksille kaikki unionin jäsenmaat kattavat oikeudet.

Lindén katsoo kuluttajien vaatimusten palvelujen sisällölle, toteutukselle ja käytettävyydelle olevan aivan toisella tasolla kuin mihin fyysisessä maailmassa on totuttu. Lindén näkisi Suomen mielellään uusien sähköisten musiikkipalvelujen kärkijoukossa.

-Jos kuluttajien tarpeisiin ei pysytä vastaamaan, kysynnän rahastaa joku muu, Lindén muistutti.

-Edellytän alan toimijoilta innovatiivista ja ennakkoluulotonta asennetta, jotta saadaan kehitettyä uusia liiketoimintamalleja, joista kaikki hyötyvät.